Annak köszönhetően, hogy az európai kisebbségvédelmi kezdeményezéshez több mint egymillió aláírás gyűlt össze, bátran kijelenthetjük: jogérvényesítő küzdelmünk végérvényesen európai színtérre került, és ezenképpen a 2007-ben nemzetközi fórumokon is megkezdett munkánk minden eddiginél szélesebb körű támogatást élvez.

Illesse köszönet mindazokat, akik kézjegyükkel támogatták az európai őshonos kisebbségek védelmét – ezzel együtt pedig erdélyi magyar közösségünk ügyét. Európai parlamenti képviselőként, valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökeként is többször hangsúlyoztam: autonómiaharcunknak és mindennapi, kitartó jogérvényesítő küzdelmeinknek csak akkor lehetnek hosszú távú eredményei, ha ezeket nem csupán a bukaresti hatalommal szemben vívjuk meg, hanem európai támogatókra lelve nemzetköziesítjük.

Az a tény, hogy egy ilyen kiemelten fontos nemzeti ügy mellett több mint egymillió aláírás gyűlt össze, reményt és új lendületet adhat közös céljaink követéséhez és vállalásaink teljesítéséhez. Példás melléállásukért ezúton külön is illesse köszönet az anyaországi aláírókat, a maga helyén pedig az Európai Szabad Szövetség vezetőségét és tagpártjait az aláírások összegyűjtésében vállalt aktív részvételükért!

Tőkés László EP-képviselő,

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

EMNT