Az EMNT alapvető célja az, hogy hozzájáruljon az erdélyi magyar nemzeti közösség törekvéseinek megvalósításához, jogainak és érdekeinek védelméhez, a civil szféra, a demokrácia, a jogállamiság és a politikai pluralizmus megszilárdulásához, a régiók gazdasági, szociális, kulturális és intézményi fejlődéséhez.

Az EMNT célkitűzései

  1. Az erdélyi magyar nemzeti közösség jogainak és érdekeinek védelmezése
  2. Az erdélyi magyar nemzeti közösség széleskörű belső önrendelkezési jogon alapuló autonómia-törekvéseinek támogatása.
  3. A társnemzeti jogállás, valamint a teljes és tényleges egyenrangúság kivívásához való hozzájárulás.
  4. A közéleti és politikai sokszínűség, az emberi és közösségi jogok érvényesülése, a nemzeti és egyházi közösségek védelmének elősegítése.
  5. Az egyénekkel és közösségekkel szembeni hátrányos megkülönböztetések felszámolásához való hozzájárulás; indokolt esetekre vonatkozó pozitív diszkrimináció szorgalmazása.
  6. Segítségnyújtás a társadalmi és közéleti szervezetek rendeltetésszerű működéséhez; közreműködés az értékelvű politikai kultúra fejlődésében és a jogállamiság intézményeinek megszilárdításában.
  7. Hozzájárulás a régiók gazdasági, szociális, kulturális és intézményi fejlesztéséhez.
  8. A nemzeti és társadalmi szolidaritás erősítése, a társnemzetek közötti együttműködés munkálása.
  9. A történelmi és politikai igazságszolgáltatás megvalósulásának elősegítése, a társadalmi igazságosság kiteljesedésének munkálása, továbbá teljes körű átvilágítás szorgalmazása a mindenkori államvédelmi szervekkel való együttműködés tárgyában.