Teológiai konferenciát tartottak a helsinki egyetemen (Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet, Finnország) 2024. április 11-12-én „A keresztyénség mint ellenállás az autokrata rendszerekben” címmel. Az egyháztörténeti konferencia azokra a kérdésekre kereste különböző kontextusokon keresztül a választ, hogy milyen módon léptek és léphetnek fel az egyházak, egyházközségek az ellenállás helyeiként, hogyan reagáltak a vallási közösségek, illetve kiemelkedő keresztyén személyek a történelem során a diktatúrák, autokrata rendszerek elnyomó politikájára, továbbá hogy milyen politikai, társadalmi és teológiai tényezők tették lehetővé azt, hogy ezek az egyének és közösségek az ellenállás útját járják. A romániai kommunista diktatúra megdöntésében kulcsszerepet játszott Tőkés László református lelkipásztor – az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alapító elnöke – ellenállói tevékenységéről Kóczián Viktória debreceni teológus, az amszterdami egyetem (Universiteit van Amsterdam) doktorandusza és a Legato Alapítvány kutatója tartott előadást a finn, szerb, német, horvát, boszniai, orosz, brit, illetve nemzetközi ökumenikus kontextusokat kutató előadók közössége számára.

 

EMNT