Az EMNT felszólítja az RMDSZ-t, hogy kérjen elégtételt a PNL-től Ludovic Orban magyarellenes nyilatkozatáért. Ezzel együtt panaszt tesz az ET-nél annak tárgyában.

Okkal és joggal várhatnák el az erdélyi szászok, hogy korábbi elöljárójuk, Klaus Iohannis államfő, a Német Demokrata Fórum volt elnöke ne üresen hangzó, fesztív nyilatkozatokban magasztalja a román–német együttélést, hanem inkább az egykor 800 ezres létszámú, mára azonban szinte a teljes kipusztulás határára jutott nemzeti közössége tagjainak tragikus sorsát fájlalná, akiket a román nacionálkommunisták, elsőrenden pedig az őket Németországnak kiárusító Ceaușescu diktátor juttatott erre a szomorú végre.

Mi, erdélyi magyarok is okkal és joggal várhatnánk el, hogy magyar származású volt miniszterelnökünk, Ludovic Orban (Lajos) ne a Ceaușescu-féle asszimilációs politika posztkommunista zászlóvivőjeként járja Székelyföldet, és székely eredetét megtagadva, a román Képviselőház, illetve a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökeként ne a hírhedt Securitate magyarellenes misszióját folytassa, az annak kötelékébe tartozott néhai édesapja örökségeképpen.

Országunk eme két főméltósága német, illetve magyar voltára „pápább akar lenni a pápánál”, románabb a született románoknál. Legutóbb is ennek lehettünk tanúi Ludovic Orban esetében, aki Csíkszeredában, Székelyföld szívében nem kevesebbre, mint arra buzdította Hargita megyei „pártaktíváját”, hogy a térség gazdasági potenciáljának fejlesztése révén annak etnikai összetételét is igyekezzen megváltoztatni, vagyis a Székelyföldet elrománosítani.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége felháborítónak tartja Ludovic Orban minősíthetetlen nyilatkozatát, amely a diktatúra legsötétebb éveit idézi, amikor is a nacionálkommunista homogenizációs politika legfőbb célja a magyarlakta vidékek etnikai arányának a visszafordíthatatlan megváltoztatása volt. A legerősebb kormányerőnek számító Nemzeti Liberális Párt elnökének idézett megnyilatkozását semmiképpen sem szabad lekicsinyelni, merő „kampányfogásnak”, „választási trükknek” vagy „buta és átgondolatlan” mondanivalónak tartani – amint azt az RMDSZ vezető politikusai állítják. Éppen ellenkezőleg, Ludovic Orban hadüzenetszámba menő magyarellenes szavait halálosan komolyan kell vennünk, mint amelyek Erdély, különösképpen pedig a tömbmagyar Székelyföld etnikai összetételének a több mint száz esztendeje tartó mesterséges megváltoztatásának a nacionalista programját elevenítik fel és hirdetik meg újra. „A székelységet nem megnyugtatni kell, hanem figyelmeztetni a veszélyre!” – áll a Székely Nemzeti Tanács nyilatkozatában. A román kormány legkisebb, de meghatározó súlyú tagjaként az RMDSZ-nek is ezenképpen kell elégtételt kérnie, elfogadhatatlan nyilatkozata visszavonását követelnie liberális szövetségesétől.

Mindezen túlmenően, fontosnak tartjuk rámutatni, hogy Ludovic Orban Székelyföldön elhangzott magyarellenes „programbeszéde” teljességgel ellentétes a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménnyel. A Románia által is elfogadott dokumentum ugyanis – több más idevágó európai előírással összhangban – egyértelműen kimondja, hogy a részes felek tartózkodnak olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségek által lakott területeken fennálló népességi arányok megváltoztatására és arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságokat, melyek a keretegyezménybe foglaltakból fakadnak.

Az EMNT előző években benyújtott árnyékjelentéseiben ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy Románia a keretegyezményben foglaltakat megszegve, számos esetben súlyosan megsértette a romániai magyar nemzeti közösségek jogait. Ennek megfelelően Ludovic Orban példátlan hungarofób megnyilatkozása önmagában is arra késztet minket, hogy a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény tanácsadó testületénél, illetve az Európa Tanács illetékes fórumain panaszt tegyünk.

Az erdélyi magyar nemzeti közösség egyszázados kisebbségi múltjának és a jelenkori román kisebbségpolitikának a keserű tapasztalataiból kiindulva határozottan visszautasítjuk a nemzeti liberális kormánypárt által képviselt rendszerszintű magyarellenességet, és a vele szembeni, megalkuvás nélküli ellenállásra hívjuk fel erdélyi magyarságunkat, az egész Székelyföldet.

Nagyvárad–Kolozsvár,

  1. augusztus 12.

 Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Elnöksége nevében

Tőkés László elnök

EMNT