Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Választmánya a járványhelyzet miatti közel másfél éves kihagyás után 2021. május 26-án Parajdon ülésezett. A könnyített honosítási eljárásra vonatkozó törvény elfogadásának 11. évfordulóján tartott gyűlésen kiemelt napirendként szerepelt az EMNT Demokrácia-központok több mint tízéves tevékenysége a magyar állampolgársággal kapcsolatos honosítási és más ügyek intézése terén.

Az EMNT Választmánya egyes időszerű politikai kérdések vonatkozásában a következőkben foglalt állást.

Az EMNT legfőbb célja az autonómia többszintű megvalósítása, a magyar közösség hosszú távú boldogulásának érdekében. A román állam felelősségének körébe tartozik, hogy a területén élő nemzeti közösségek számára biztosítsa megmaradásukat, fejlődésüket – összhangban az aláírt európai és nemzetközi egyezményekkel. Ennek értelmében a román kormánytól elvárjuk, hogy olyan hosszú távú megoldásokat biztosító döntéseket hozzon, melyek e célokat szolgálják – az autonómia különböző formáinak létrehozása által.

Az EMNT Választmánya elítéli és közösségünk elleni merényletnek tartja Beke István és Szőcs Zoltán további fogva tartását. Az ellenük zajló perek, valamint az ezek folyamatában tetten ért méltánytalan és példátlan bírósági döntések a hatalom cinkos és nyílt packázásai a magyar közösséggel szemben. Az ezen a téren is tetten ért, hatalmi szintről fenntartott és gyakorolt intézményes magyarellenességet magának a kormánynak kell visszautasítania. Üdvözöljük az idegengyűlölet elleni törvényt, amelynek betűjét mielőbb viszontlátni kívánjuk annak alkalmazásában. Ennek szellemében követeljük a nemzeti jelképeink elleni hajsza leállítását, és ezek használatának törvény általi biztosítását. Három évtizeddel a nacionálkommunista diktatúra bukása után, a romániai forradalomban példás módon megnyilatkozó román-magyar szolidaritás szellemét és gyakorlatát tartjuk követendőnek. Ezzel együtt fölöttébb időszerű a román-magyar államközi kapcsolatok rendezése, a Magyarországhoz és a romániai magyarokhoz fűződő kapcsolatok átértékelése és új alapokra helyezése.

Az EMNT Választmánya – figyelembe véve az RMDSZ kormányzati szerepvállalását, valamint azt, hogy a parlamenti frakció tagjai között az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) két képviselője is helyet foglal – elvárja, hogy az európai polgári kezdeményezések érvényre juttatása terén azonos módon viszonyuljanak a Minority Safepack néven ismertté vált, valamint az SZNT által elindított európai polgári kezdeményezésekhez, és ezek támogatását a román kormánytól is megszerezze.

A Románia parlamentjében várhatóan napirendre kerülő kisebbségi törvénytervezet vonatkozásában az EMNT a 2005-ben előterjesztett tervezet helyett egy új törvénytervezet elkészítését javasolja, figyelembe véve az előbbihez benyújtott megalapozott kritikákat és módosító javaslatokat. Az új törvénytervezet megalkotásánál a 2018 januárjában aláírt hárompárti nyilatkozat – RMDSZ, MPP, Néppárt – jelentheti a kiindulási alapot, amely megerősítette a felek autonómia iránti elkötelezettségét. A tervezet továbbá legyen figyelemmel az SZNT és az EMNT által 2004-ben elkészített és Románia parlamentje elé terjesztett autonómia-törvénytervezetekre.

Az EMNT a tizenegy évvel ezelőtt megkötött stratégiai partnerség jegyében folytatja az erdélyi magyarok körében végzett honosítási tevékenységét, valamint az ezzel járó további anyakönyvezési feladatokat, és minden más olyan szolgáltatást, ami a magyar állampolgárságból fakad. Munkánk elvégzésében változatlanul számítunk a magyar kormányzat nemzetpolitikai vezetőinek támogatására.

Az EMNT Választmánya a jövő évben sorra kerülő magyar országgyűlési választásokat sorsdöntőnek tartja az egész magyar nemzet, ennek részeként pedig a külhoni magyarság jövője szempontjából. Kiemelten fontos feladatnak tartjuk a választási regisztrációt, valamint a választójoggal rendelkező erdélyi magyarok mozgósítását.

Elfogadta az EMNT Választmánya Parajdon, 2021. május 26-án.

EMNT

Facebook