A szatmárnémeti EMNT Demokráciaközpont hosszabbított nyitvatartással (hétköznap reggel 9-től este 8 óráig) áll a magyar állampolgárok, szavazók, honosulni kívánók vagy bárki más érdeklődő rendelkezésére április 8-ig, a magyarországi országgyűlési választásokig.

Mint ismeretes, április 8-án országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Minden nagykorú külhoni magyar állampolgárnak az Alkotmány szavazati jogot biztosít. Külhoninak számít az a magyar állampolgár, akinek a lakcímkártyáján a lakóhely rovatban romániai településnév szerepel, vagyis Romániában lakik. Ahhoz viszont, hogy az illető szavazhasson, szerepelnie kell a választói névjegyzékben. Ez a lehetőség nem adott automatikusan minden magyar állampolgár számára, ezért minden, a választásokon részt venni szándékozó polgár felvételét kell kérje a névjegyzékbe, vagyis regisztrálnia kell. Ez könnyen megoldható az EMNT Demokráciaközpontokban, ahol az EMNT munkatársai a regisztrálni kívánók magyar lakcímkártyáján szereplő adatokat és a bemondott lakcímet bevezetik a Nemzeti Választási Iroda választási rendszerébe. Ha esetleg nincs lakcímkártyája, a magyar útlevéllel, vagy a honosítási okirat adataival töltik ki a regisztrációs kérelmet.

Amennyiben a szavazni kívánó személy adatai megváltoztak (lakcímváltozás, névváltozás), ezt szintén be lehet jelenteni és a szükséges módosításokat is elvégzik a regisztrációs nyomtatvány kitöltése után.

Ha az állampolgár kijelentkezett a magyarországi lakcíméről, külföldön élő magyar állampolgárnak számít, és szintén kell regisztráljon.

Külön figyelmet érdemelnek a 2018. április 8-ig a 17. életévüket betöltők, akik szintén szavazatra jogosultak, ezért ők is regisztrálhatók.

Újdonság számít a 2018. január elsejétől életbe lépő ún. „Köldökzsinór Program”, amivel a magyar állam támogatni kívánja a gyermeket vállaló magyar családokat, beleértve természetesen a külhoniakat is. Bár kevés idő telt el a rendelkezések életbelépésétől, máris nagy az érdeklődés iránta, irodánkat sokan keresték fel ezzel kapcsolatosan, hiszen az EMNT Demokráciaközpontok ebben is segítséget nyújtanak. Munkatársaink mindenkinek felvilágosítást adnak a szükséges teendőkről, részt vesznek az ügyintézésben és az EMNT Demokráciaközpontban szervezett legközelebbi konzuli napon lehetőség nyílik az iratok és kérvények benyújtására is.

Szeretnénk felhívni a magyar állampolgárok figyelmét, hogy az országgyűlési választás dátuma rohamosan közeledik. Gondoskodjanak arról, hogy idejében történjen meg az adatfrissítés vagy regisztráció!

A szavazóknak címzett szavazatcsomagok a választások előtt postai úton kiküldésre kerülnek. Kérjük, hogy a borítékkal fáradjanak be az EMNT Demokráciaközpontba, ahol útmutatást kaphatnak az adatlapok kitöltéséhez és a borítékoláshoz. A begyűjtött szavazatokat vállaljuk, hogy azonnal eljuttatjuk a magyar hatóságoknak, kiküszöbölve ezzel postával kapcsolatos bizonytalansági tényezőket. Az EMNT által kínált lehetőség a legbiztosabb módja a szavazatok célba juttatásának.

Címünk: Szatmárnémeti, V. Lucaciu (Árpád) u. 18 sz, telefonszámaink: 0261 768 110, 0762 248 663.

Facebook