(1.)

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Választmányi ülése – a témában született korábbi felhíváshoz hasonlóan – nyomatékosítja: a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem keretében zajló magyar nyelvű orvosképzés intézményi kereteinek biztosítása a rendszerváltozás utáni korszak egyik kiemelt célkitűzése. Ennek szellemében indította az Erdélyi Magyar Néppárttal és a Székely Nemzeti Tanáccsal közösen azt a petíciót, melynek célja az önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés maradéktalan helyreállítása.

A Választmányi ülés résztvevői elhatározzák: az EMNT az elkövetkező időszakban kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető legszélesebb körben keresse fel mindazon szakmai- és partnerszervezeteket, akikkel közösen – akcióegységet alkotva – felléphetnek az erdélyi, magyar nyelven zajló orvos- és gyógyszerészképzés védelmében.

(2.)

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Választmánya gratulál a magyar kormány tegnapi napon beiktatott minisztereinek, és üdvözli az Országgyűlés keretében május 14-én megalakult Nemzeti Összetartozás Bizottságát. Külön köszönti a Pánczél Károly országgyűlési képviselő által elnökölt bizottság keretei között újból létrejött Autonómia Albizottságot, élén dr. Zsigmond Barna Pál vezetésével. Az EMNT a bizottságok munkájához sok sikert kíván, felajánlva segítségét és közreműködését az illetékes nemzetpolitikai kérdésekben.

A választmányi ülés résztvevői elhatározzák: a januárban elfogadott hárompárti, erdélyi autonómianyilatkozat szellemében, az EMNT változatlanul arra törekszik, hogy az erdélyi magyar közösségek autonómiaigényeit napirenden tartsa, a közös nyilatkozatot aláíró pártokat pedig felkéri, hogy az elvi alapon létrejött egyezség mellett konkrét cselekvési tervben állapodjanak meg.

Az EMNT Választmánya felkérte az Elnökséget arra, hogy az országgyűlési választást megelőző regisztrációs kampány és a szavazatbegyűjtés során szerzett tapasztalatokat összesítsék, majd juttassák el az illetékes kormányzati hatóságokhoz és intézményekhez. Mint ismeretes, az erdélyi együttműködő szervezetek által összegyűjtött levélszavazatok közel felét (szám szerint 67.264-et) az EMNT és a Néppárt munkatársai és önkéntesei juttatták célba.

(3.)

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Választmánya Zilah városában ülésezve hangsúlyozza: elfogadhatatlan az a tény, hogy a Zilahi Református Wesselényi Kollégium épületét mind a mai napig nem szolgáltatta vissza az egyháznak a román állam. A helyzet súlyosságát igazolja, hogy az erdélyi magyar történelmi egyházak az 1989-es romániai rendszerváltozás kezdete óta szakadatlan küzdelmet folytatnak a kommunizmus idején jogtalanul elkobzott vagyonok visszaszerzése érdekében. Az ingatlan-visszaszolgáltatás jelenlegi állása, illetve a folyamatnak az állami hatóságok általi folyamatos akadályoztatása arra utal, hogy Románia ezen a téren is tudatosan és szándékosan megszegi az európai normákat, és nem hajlandó eleget tenni saját nemzetközi vállalásainak.

A Választmányi ülés résztvevői elhatározzák: az EMNT minden rendelkezésére álló eszközzel továbbra is támogatja és szorgalmazza a restitúciós folyamatot, s nemzetközi partnerein keresztül is igyekszik minél nagyobb láthatóságot biztosítani az erdélyi magyar közösség és a történelmi egyházak jogérvényesítő harcának.

Az EMNT Választmánya

Zilah, 2018. 05. 18.