Legfrissebb Híreink

TRIANON 100 – Megelékezések Erdély-szerte (HELYSZÍNEK)

Erdély-szerte több mint száz településen emlékeznek meg a trianoni békediktátum századik évfordulójáról az Erdélyi Magyar Szövetség, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács vezetői, tagjai és szimpatizánsai. Június 4-én 17:30-kor (romániai idő szerint) egyidőben kerül sor a koszorúk elhelyezésére az alábbi településeken és helyszíneken:  HÁROMSZÉK Sepsiszentgyörgy (Turul-szobor); Csernáton (a Haszmann Pál Múzeum […]

Pünkösdi üzenet járvány idején és Trianon évfordulóján

Nagy nyomorúságban és megpróbáltatások idején az emberek egykönnyen összezavarodnak, és egymás ellen fordulnak. Félelmükben, zavarukban és ösztönös önzésükben hajlamosak csak magukra gondolni, magukat menteni, egymás rovására boldogulni. Ezeket a próbás helyzeteket használja fel arra az ördög – görög nevén a diabolosz, a nagy „szétdobáló” –, hogy viszályt keltsen köztük, elidegenítse őket egymástól, kapcsolataikat szétzilálja és […]

Trianon évforduló: több mint száz helyszínen koszorúznak Erdély-szerte

Sajtótájékoztatót tartott Kolozsváron Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnök. A sajtótájékoztató elején Sándor Krisztina elmondta: immár tíz éve annak, hogy a magyar Országgyűlés elfogadta a könnyített honosítási eljárást lehetővé tevő törvényt, s ennek megfelelően az EMNT történetében is kiemelt jelentőségűnek tekinthető az elmúlt […]

Tíz éve fogadta el a magyar törvényhozás a nemzetegyesítés legfontosabb jogszabályát

A száz évvel ezelőtt aláírt trianoni békeparancs a történelmi Magyarországot és vele együtt a magyar nemzetet is szétdarabolta. Ezzel a mindenkori magyar politikai elit elsőrendű feladatává vált, hogy a különböző idegen államok uralma alá kényszerített nemzetrészek fejlődési pályáját összehangolja, hogy a szétszakítottságból adódó centrifugális erőket tudatos nemzetpolitikával ellensúlyozza. Az 1989-es rendszerváltozás után az Antall József […]

Események