Hálás az a nemzedék, melynek megadatnak az olyan kortársak, akik nemcsak felismerik nemzetük legnagyobb sorskérdéseit, de közösségük lényeglátó és cselekvő tagjaiként nap mint nap azért fáradoznak, hogy a Kárpát-medence és a világ magyarsága ismét a fejlődés útjára lépjen. Az ő távozásuk néma fájdalommal és pótolhatatlan veszteséggel jár, így most, amikor RÉPÁS ZSUZSANNA haláláról értesültünk, mély megrendülést érzünk, a súlyos veszteség megfogalmazásához pedig nem elegendőek a szavak.

Ő nemcsak a nemzetpolitika meghatározó személyiségeként, a magyar kultúra határok feletti egyesítőjeként, hanem az elszakított nemzetrészek magyarságának avatott ismerőjeként, barátunkként és harcostársunkként is számtalanszor bebizonyította: elmélyült szakmai tudása, közös, nemzeti értékrendünk iránti elkötelezettsége, szerénysége és lehetetlent nem ismerő, kitartó munkabírása mind-mind a magyar nemzetpolitikai legnagyobbjai közé emelték.

Együttműködésünk és barátságunk több évtizedes volt. Répás Zsuzsanna az erdélyi magyarok mellett állt a legnehezebb időkben is, fáradhatatlanul kutatta, melyek lehetnek megmaradásunk tartópillérjei, hogy aztán azokat erősítve, közösségünket támogatva építse a Kárpát-medence magyarjainak közös jövőjét. Önrendelkezési küzdelmünk elszánt támogatója volt, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Szenátusának tagjaként pedig velünk együtt vallotta: a magyar—magyar és a román—magyar párbeszédnek nincs alternatívája.

Hisszük, hogy munkájának öröksége megmarad, emlékeinkben pedig megőrizzük jóbarátként és a határon túli magyarságot védelmező és szolgáló, köztiszteletben álló és közmegbecsülésnek örvendő személyként.

Emléke legyen áldott!

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Ország Elnöksége

és

az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Elnöksége

EMNT

Facebook