Ön erdélyi magyar állampolgárként – a határok feletti nemzetegyesítés folyamatának köszönhetően – jogi értelemben is a magyar nemzetközösség része.

Fontos azonban, hogy mindannyian tisztában legyünk vele: a magyar állampolgárság nem csak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is jár. Mindezekről az alábbiakban tájékoztatjuk.

Ha a magyar állampolgársággal, vagy az azzal összefüggésben lévő bármilyen típusú ügyintézéssel (anyakönyvezés, anyasági támogatás, házasságkötés és válás anyakönyvezése, haláleset anyakönyvezése, névváltoztatás és házassági névviselési forma módosítása, anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem, hadigondozotti eljárások, útlevéligénylés stb.) kapcsoltban kérdése van, forduljon bizalommal az EMNT Demokrácia-központok munkatársaihoz, akik készséggel állnak rendelkezésére és segítenek a szükséges kérelmek és egyéb iratok kitöltésében.

ELÉRHETŐSÉGEINK ÉS IRODÁINK

IDE KATTINTVA TEKINTHETŐK MEG!

ANYAKÖNYVEZÉS

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni

 • a házasságkötésének,
 • válásának,
 • gyermeke születésének,
 • magyar állampolgárságú hozzátartozója halálának anyakönyvezését.

A szükséges nyomtatványok kitöltéséhez segítséget kérhet az EMNT Demokrácia-központok munkatársaitól, akik tájékoztatják a további teendőkről is.

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

A magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás elérhetővé vált a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény).

A TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK KITÖLTÉSÉBEN

AZ EMNT DEMOKRÁCIA-KÖZPONTOK MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK,

VALAMINT TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁST IS ADNAK!

 • Ki jogosult az anyasági támogatásra?

Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja.

 • Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?

A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése. Örökbefogadó szülő, illetve gyám esetén a gyermek születését követő hat hónapon belüli jogerős határozat.

 • Ki igényelheti?

A támogatásra jogosult vér szerint anya állampolgárságától függetlenül, valamint az örökbefogadó szülő vagy gyám is.

 • Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani. Az anyasági támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyerekek esetében.

 • Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás kifizetése?

A megállapított anyasági támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a döntés meghozatalát követő 8 napon belül a kérelemben megadott bankszámlaszámra, ennek hiányában a folyósítás postai kézbesítés útján történik, a kérelemben feltüntetett folyósítási címre.

 • Milyen összegű az anyasági támogatás?

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint.

FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA (BABAKÖTVÉNY)

A magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás elérhetővé vált a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (babakötvény).

A TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK KITÖLTÉSÉBEN

AZ EMNT DEMOKRÁCIA-KÖZPONTOK MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK,

VALAMINT TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁST IS ADNAK!

 • Ki jogosult életkezdési támogatásra?

A 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek.

 • Mi az előfeltétele az életkezdési támogatásnak?

A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.

 • Ki igényelheti?

Az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy az életkezdési támogatásra jogosult gyermek más törvényes képviselője.

 • Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után.

 • Milyen összegű az életkezdési támogatás?

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forint összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá.

HADIGONDOZOTTI ELLÁTÁSOK

A kérelmet magyar állampolgár vagy magyar állampolgársággal is rendelkező külföldi állampolgár nyújthat be. A hadigondozás iránti kérelem határidő-korlátozás nélkül bármikor előterjeszthető, de a hadigondozási igény visszamenőlegesen nem érvényesíthető. A kérelem illetékmentes.

Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki

a) katonai szolgálat

b) kötelező katonai előképzés

c) légitámadás és hadművelet

d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett, továbbá

e.) akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, volt hadiárvaként, volt hadigyámoltként

f.) vagy volt hadigondozott családtagként kell gondozásba venni.

 

AZ ELLÁTÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK KITÖLTÉSÉBEN

AZ EMNT DEMOKRÁCIA-KÖZPONTOK MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK,

VALAMINT TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁST IS ADNAK!

 

ELÉRHETŐSÉGEINK ÉS IRODÁINK

IDE KATTINTVA TEKINTHETŐK MEG!

EMNT