Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) november 26-án Sepsiszentgyörgyön ülésező Választmánya áttekintette a Kárpát-medencei magyar nemzeti közösség sorsával és kilátásaival kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, figyelembe véve geopolitikai összefüggéseket, a világhatalmi erőegyensúly változásait és a szomszédsági viszonyrendszer alakulását.

A Választmány keretében konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy a három erdélyi magyar párt 2018-as (januári) közös autonómianyilatkozata olyan elvi alapot teremtett legfontosabb nemzetstratégiai célkitűzésünk tekintetében, melyre építeni lehet. Az EMNT felkéri az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetőségét, hogy folytassák a háromszintű autonómia megteremtésére irányuló műhelymunkát, egyeztessenek a követendő politikai stratégiát illetően, s ebbe vonják be a Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT-t), valamint az EMNT-t is! Különös aktualitása van e kérdésnek a közösségünk autonómiaigényét első ízben kinyilvánító Kolozsvári Nyilatkozat elfogadása után harminc esztendővel.

Mind a magyar, mind a román nemzet határon kívülre szakadt részei közül eddig is a legrosszabb helyzetben az ukrán elnyomás alatt élők voltak. Az orosz-ukrán háború még rosszabb helyzetbe hozta a kárpátaljai magyarságot, valamint az észak-bukovinai románságot. Addig is, amíg felülkerekedik a józan ész, és a világhatalmi szereplők is belátják azt, amit a magyar kormány a háború kezdete óta hirdet, tételesen, hogy csak a mihamarabbi fegyverszünet és egy méltányos béke elfogadása lehet a helyzet megoldása, erkölcsi kötelességünk e közösségek anyagi és morális támogatása.

Az erdélyi magyar közösségnek címzett, létszám szerinti állami támogatást az RMDSZ kezeli annak dacára, hogy a nemzeti és önrendelkezéspárti erők a választásokon rendre 10% és 20% közötti eredményt értek el, így joggal tarthatnak igényt az állami támogatások ennek megfelelő részére. Az idei évben megemelt támogatási összeg (9,3 millió euró) kapcsán ismételten kezdeményezzük az igazságos és méltányos elosztást.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Választmánya

Sepsiszentgyörgy, 2022. 11. 26.

EMNT