Az egész Kárpát medence magyarságát megrázta a hír, hogy a Munkácsi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága elrendelte a vár bástyáján található Turul-emlékmű eltávolítását, majd rekordidő alatt le is fűrészelték a magyarság egyik legősibb történelmi szimbólumát, hogy helyére az ukrán állam kiscímerét helyezzék. A munkácsi Turul-emlékmű eszmei értékét, közösségmegtartó erejét jól érzékelteti az egyik kárpátaljai magyar által megfogalmazott párhuzam: olyan ez, mintha Kolozsvár Főteréről távolították volna el Mátyás király szobrát.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Elnöksége a leghatározottabban elítéli e magyarellenes és barbár cselekedetet. A Turul-emlékmű azonnali visszaállítását követeljük, ezzel együtt pedig szolidaritásunkról biztosítjuk munkácsi és kárpátaljai testvéreinket, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget és az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetséget.

A jelenlegi, háború sújtotta helyzetben e megdöbbentő eset nem szolgálja a térség népeinek békés egymás mellett élését. Magyarország és vele együtt a többi, határon túli magyar közösség is példás összefogással segítette és segíti mind a mai napig Ukrajna bajba jutott népét, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Hasonló módon jártunk el az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kötelékében is, amikor – rögvest a pusztító háború kirobbanását követően – adománygyűjtő akcióba kezdtünk, s ebbéli tevékenységünket jelenleg is folytatjuk.

A válsághelyzetre adható egyetlen válasz a magyar miniszterelnök által minden fórumon javasolt azonnali tűzszünet és az azt követő béketárgyalás. A szomszédsági viszonyrendszer normalizálása, a kárpátaljai magyar közösség elleni állami terror megszüntetése és e nemzeti közösség jogegyenlőségének szavatolása jól felfogott ukrán érdek is egyben.

Joggal elvárható, hogy a háború árnyékában végbemenő ukrán nemzeti öntudatra ébredés ne csapjon át szélsőséges sovinizmusba s az őshonos kárpátaljai magyarság elleni, mindennapos atrocitásokkal súlyosbított pszichológiai hadviselésbe. Az etnikai feszültségek szítása további konfliktusokhoz vezet, ami egyik félnek sem érdeke, ráadásul a súlyos véráldozatokat követelő ukrán ellenállás hitelének is kárára szolgál.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Elnöksége

EMNT