A nagyváradi polgármesteri hivatal által 2021 augusztusában beterjesztett javaslat, melyet nemrég szavazott meg az önkormányzat képviselőt-testülete, egy új utca létrehozását irányozza elő városunk történelmi központjában. A terv szerint az Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség ingatlanának egy részét, valamint magánvagyont is kisajátítanának az új utca létrehozása érdekében.

Számunkra Nagyvárad épített öröksége, a történelmi városközpont és történelmi egyházaink tulajdona olyan értékek, melyeket megbecsülnünk és megvédenünk erkölcsi kötelességünk.

Ezennel teljes szolidaritásunkról és támogatásunkról biztosítjuk az olaszi református egyházközséget annak érdekében, hogy sikerüljön megvédenie azt az ingatlant, amely hosszú évek óta a nagyváradi magyar református közösség tulajdona.

Felkérjük mindazokat a nagyváradi lakosokat, kiknek fontos a város történelmi arculatának, épített örökségének védelme, hogy álljanak a saját tulajdonuk épségéért küzdő egyházi közösség mellé, és támogassák a polgári ellenállás minden olyan formáját, amely az erőszakos kisajátításoknak ellen kíván állani. A magunk részéről a békés polgári ellenállás minden formáját alkalmasnak tartjuk az egyházi és magántulajdon védelmében.

Az egyház és a nemzet sorsa egy.

Felekezettől függetlenül arra kérjük a nagyváradi magyarokat, álljanak az olaszi gyülekezet mellé ebben az ügyben!

Mi is ezt tesszük.

Nagyvárad, 2021. szeptember 30.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szervezete

EMNT

Facebook