A nagyváradi székhelyű Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriuma szomorú szívvel értesült dr. Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség örökös tiszteletbeli elnökének elhunytáról. Személyében nemcsak az alapítványunk által létrehozott Partiumi Keresztény Egyetem, de egész felekezeti oktatásunk jótevőjét, mindenkori támogatóját veszítette el.

A rendszerváltozás után Halzl József példamutató módon állt a közjó szolgálatába, nagy-nagy ügyszeretettel támogatta a határon túli nemzetrészeket identitásuk megőrzésében. A Rákóczi Szövetség alapító elnökeként 1990–2018 között hatalmas szolgálatot tehetett és tett azokért a közösségekért, amelyek a Felvidéken, Erdélyben, a Délvidéken és Kárpátalján az anyanyelvi oktatás újraindításáért, majd megerősítéséért küzdöttek. Mi, váradiak, külön is hálásak lehetünk a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium újraindulása érdekében nyújtott támogatásáért. A kezdetben „hajléktalanul” vergődő iskolánk saját épülethez juttatásában döntő szerepet játszott. Halzl József annak a nemzedéknek a tagjaként élt és munkálkodott, amelyik még ismerte, megélte a felekezeti oktatás nemzetmegtartó erejét. A 90-es évektől kezdve – többek között – ezért sietett az újraindított erdélyi-partiumi felekezeti iskolák segítségére, ezért segítette az egyházunk által alapított Sulyok István Református Főiskolát, majd a Partiumi Keresztény Egyetemet.

Az Illyés Közalapítvány elnökeként nagyvonalúan segített abban, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület létrehozza a nagyváradi Illyés Gyula Könyvesboltot.

Kezdeményezője volt több olyan, azóta a Rákóczi Szövetség szervezésében rendszeressé vált magyarországi ifjúsági és oktatási jellegű rendezvénynek, amelyen rendszeresen nagy számban vesznek részt a szomszédos országokban élő magyar diákok és pedagógusok. Ezen rendezvények sorában kiemelkedik az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcnak emléket állító budapesti „zarándoklat”, amely a külhoni magyar ifjúság bevonásával építi határtalan nemzeti közösségünket.

A Rákóczi Szövetség legnevezetesebb nemzeti programja a külhoni magyar gyermekek anyanyelvű oktatásának hathatós támogatása. Gyermekeink beiskolázásának Kárpát-medencei alapítványi rendszere nemcsak a magyar szórványvilágra, hanem – többek között – Bihar megyére, Nagyváradra is kiterjed.

Egységes nemzetben gondolkodó emberként Halzl József alapelve mindig a közösségek támogatása volt, és ez az alapelve párosult a gyakorlatias precizitást szerető mérnöki szemléletével. Mindig tudta, hol és hogyan lehet a leghatékonyabban segíteni. Végigfutva életrajzi adatain, megkapó az a párhuzam, amely az egyéni szakmai pályafutása és közéleti, nemzetépítő tevékenysége között mutatkozik. Halzl József ezáltal válhatott sokunk számára időtálló példaképpé, a nemzetet egyesítő II. Rákóczi Ferenc fejedelem eszmei örökségének megtestesítőjévé.

Nagyvárad, 2020. november 19.

Tőkés László, elnök

Tolnay István, alelnök

admin

Facebook