Október 23-án 17 órakor az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács érmelléki szervezete és az Erdélyi Magyar Néppárt érmihályfalvi szervezete közösen megemlékezett az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. A Sass Kálmán 56-os mártír lelkész obeliszkjénél, a szabadság madaránál, illetve az érmihályfalvi csoporthoz tartozók neveit megörökítő márványtömbnél elhelyezték koszorúikat.

Czeglédi Júlia az Érmelléki Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Varga István alelnök, egy pár gondolatban emlékeztek arra, hogy mit jelent ha, ,,egy igazi forradalmárt mélységes szeretetérzés vezérli az emberek iránt”.
A strangnasi dómtemlomban (ami Svédország egyik legrégebbi ilyen egyházi létesítménye) a Mártírok kápolnája korunk számos keresztény vértanújának állít emléket. A jelképes urnafalon minden második tábla üres, ezek az ismeretlenül elhunytakat szimbolizálják. Egy bizottság döntött arról, hogy kiknek a neve szerepelhetett ott. Közöttük egy magyar vértanú neve is olvasható.

A magyar határhoz közeli Érmihályfalva református lelkészét, Sass Kálmánt (1904- 1958) a román hatóságok első ízben 1937- ben tartóztatták le ,, hazaárulás és izgatás” vádjával. Az 1956- os magyar forradalom nyomán Sass Kálmánt nem egyedül, hanem 37 érmihályfalvi lakossal együtt vették őrizetbe. A vád: államellenes fegyveres összeesküvés, hazaárulás, az önálló Erdély létrehozására irányuló lázítás, felbujtás, a szocialista államrend elleni szervezkedés, szolidaritás és kapcsolat a magyar ellenforradalommal, röpcédulák készítése és terjesztése.

Egy üzenet maradt számunkra, melyet a lelkipásztor írt:

,,.. De engedd egy pillanatra úrrá lenni
magadon a lélek legragyogóbb tollú madarát: a hitet.
Hadd repüljön veled ország- világon át.
És lásd meg milyen gazdagságot hoz:
benne van életed minden boldog reménysége.”

admin

Facebook