Hivatalos levélben szólította fel Klaus Iohannist az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN), hogy kérjen bocsánatot az erdélyi magyaroktól, akiket nyilatkozataiban többször is súlyosan megsértett.

Davyth Hicks, az ELEN főtitkára az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kérésére levelet intézett Klaus Iohannis román államelnökhöz, amelyben elfogadhatatlannak nevezte annak magyarellenes kirohanását. Az ELEN nevében megfogalmazott levélben, melyet Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke kezdeményezett, Davyth Hicks aggasztónak nevezi, hogy Románia elnöke olyan kijelentéseket tesz, amelyek nem csak az országban élő magyar kisebbségre nézve sértőek és diszkriminatívak, hanem egyben Magyarországra nézve is. Emellett pedig az államfő megnyilvánulásai gyökeresen ellentétesek a Románia által is elfogadott nemzetközi dokumentumokkal.

„Hangsúlyozni szeretnénk, hogy teljes mértékben etikátlan Románia elnökének megnyilvánulása, mindemellett pedig ellentétes azokkal az értékekkel és normákkal, amelyek a Románia által is ratifikált nemzetközi egyezményekben szerepelnek. A legutóbb vitát kiváltó közigazgatási törvénytervezet a románnal egyenlő szintre emelné a magyar nyelv használatát, amely közelebb vihetné az országot az európai nyelvi sokszínűséghez” – áll az államfőnek címezett levélben.

Az ELEN főtitkára elítélendőnek tartja azt is, hogy Iohannis szerint az egyenlő nyelvi jogok egyenértékűek azzal, hogy a Szociáldemokrata Párt kiszolgáltatja ezzel az ország egyes megyéit Magyarországnak. „A nyelvi jogok, és minden egyéb, a kisebbségekre vonatkozó egyenlő bánásmód közelebb visz bennünket ahhoz az Európához, amelyben a tolerancia alapvető emberi értékek” – fogalmaz az ELEN főtitkára.

A levél az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának több cikkelyét idézi, amelyek a nyelvi jogok betartása mellett az alapvető emberi jogokat garantálják minden ember számára, s melyeket Románia is elfogadott. Az autonómiával kapcsolatban az ELEN főtitkára leszögezi, hogy a nemzeti kisebbségek számára biztosítandó regionális autonómia a legjobb európai minta, mely mára bizonyíthatóan jó hatással van az adott nemzeti kisebbség életére, valamint a térség gazdasági fejlődésére is, tehát mindenki nyerhet általa.

Az ELEN levelében elfogadhatatlannak tartja Klaus Iohannis kijelentéseit, és arra kéri az államelnököt, hogy vonja vissza sértő nyilatkozatait és hivatalosan is kérjen bocsánatot az országban élő magyar közösségtől. Megjegyzik, hogy levelüket – amely angol nyelven IDE kattintva érhető el – elküldik az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak, valamint az illetékes európai uniós intézményeknek is.

admin

Facebook