Szilágyi Domokos sorait akár a mottójául  is választhattuk volna a László Zita színművésznő és Hencz József zeneszerző, Advent első vasárnapján az EMNT-EMNP székházban megtartott Ünnepváró- Adventi verses-zenés műsorának.

“Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony.„

Lelkünk fényét segítettek emelni a gondosan összeválogatott prózai és lírai művek és a rájuk írt zene harmóniája. Ilyenkor adventi időszakban, pótolandó az évben elmulasztottakat, megpróbálunk jobbak lenni, jobban odafigyelni másokra, több szeretetet adni, talán azzal a titkos reménnyel, hogy hátha akkor több szeretet és megértés érkezik irányunkba is.

Az előadásban Babits Mihály, Dsida Jenő, György Zsuzsanna, József Attila, Juhász Gyula, Kacsó Sándor, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Mécs László, Móra Ferenc, Pilinszky János, Szilágyi Domokos, Wass Albert és Weöres Sándor művei hangzottak el, amelyek a régi Karácsonyok meghittségét, a szegénységben, nehézségben is, lelki gazdagságát idézték fel. Sokak szemébe csaltak könnyeket a megható történetek, a szeretet erejének, az áldozatosságnak, az Istenbe vetett hitnek, a reménynek példázatai. A” Betlehemezés”, “Kántálás”dallamai, rigmusai, visszavitték a nézőket  a “régi Karácsonyok”  szellemiségébe, hangulatába.

Az ünnepi légkört megragadva, Veres-Kupán Enikő megköszönte a tagoknak, hogy egész évben segítették munkánkat, részt vettek rendezvényeinken,  támogatták  azokat. Kui Attila Zsolt átadta a Szatmári Gazdák Egyesületének emlékplakettjeit azoknak a szatmári gazdáknak, akik részt vettek a Magyarok kenyere programban, búzaadományokkal segítve a kezdeményezés sikerességét. Ezek után szeretettvendégségre és kötetlen beszélgetésre, illetve ünnepi koccintásra került sor.

szerk

Facebook