Sass Kálmánra és az 56-os meghurcoltakra emlékeztek Érmihályfalván.

Mint minden esztendőben, idén is megemlékeztek az 56-os Sass Kálmán mártír lelkészről, annak utolsó szolgálati helyén, Érmihályfalván, ahonnan a román állambiztonságiak 1957-ben elhurcolták. Rá egy évre, 58 decemberében kivégezték, majd a szamosújvári börtön egyik árkában, elhantolták. Nyughelyének hollétét a román államhatalom ma sem hozta nyilvánosságra, annak ellenére sem, hogy családtagjai nem egyszer kérelmezték földi maradványainak kiszolgáltatását.

Az Érmihályfalván húsz évig szolgáló lelkipásztor emlékére a ’89-es változások után, 1993-ban helyeztek el márványtáblát a református templom falán, majd az „Érmellék Messiásának” nevezett lelkipásztornak – református közadakozásból – 2014-ben emlékoszlopot is emeltek a református temetőben. Azóta minden esztendőben a helybéliek itt, valamint a templom falán elhelyezett táblánál helyezik el a kegyelet virágait egykori mártírjuk emlékezetére.

Szintén utolsó szolgálati helyén, 2017 novemberében szobrot is kapott a református templom kertjében. A szobrot a Lakiteleki Népfőiskola ajándékozta az érmihályfalvi református közösségnek. A szoboravatón Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a népfőiskola alapítója arra hívta fel a figyelmet, hogy a szamosújvári börtönben 1958 decemberében meggyilkolt lelkész rehabilitálása a család 23 rendbeli folyamodványa ellenére sem történt  meg.

Kedd délután a temetőbéli obeliszk előtt rótta le kegyeletét Sass Kálmán „gyülekezete”, Balázs Kiss Csilla lelkipásztor alkalomhoz illő igehirdetése mellett. A közös ima pedig 56 mártírjaiért, „a szellemileg ma is bezártakért”, valamint azokért szólt, akik Isten kegyelméből türelemmel viselik utóbbiak diktatórikus megnyilvánulásait. Végezetül korabeli naplójegyzetekből olvasott fel néhány történést, gondolatot, majd az egyházközség és a gyülekezet tagjai koszorúkat és virágokat helyeztek el az emlékoszlopnál. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében Czeglédi Júlia koszorúzott.

Október 28-án, a vasárnapi istentiszteletet követően, a templom falán lévő emléktáblát koszorúzzák meg.

Sütő Éva

Nagy Csaba