La 13 ianuarie 2018 a fost celebrată împlenerea a 450 de ani de la emiterea „Edictului de la Turda”, act dedicat toleranței religioase și libertății conștiinței fără precedent în Istoria Europei. Cu acea ocazie, reprezentanții bisericilor unitariană, reformată și luterane (de limbă germană și maghiară) au adresat parlamentelor de la București, de la Budapesta și celui european invitaţia să adopte o rezoluție prin care să declare ziua de 13 ianuarie, Zi a Libertății Religioase. Episcopii bisericilor întruniţi la Turda au amintit că într-o Europă măcinată de disputele interconfesionale, hotărârea Dietei Transilvaniei din 1568 a făcut ca în locul exclusivismului violent să triumfe libertatea și diversitatea credințelor. În plin secol al violențelor, Transilvania a devenit refugiul credincioșilor persecutați și alungați din alte țări.

Parlamentul Ungariei a răspuns solicitării trimise de la Turda adoptând, la 20 februarie 2018, rezoluţia prin care a proclamat ziua de 13 ianuarie, Zi a Libertății Religioase. Or, 2018 este tocmai anul Centenarului. Adoptând la rândul său o rezoluţie similară, Statul român se va asocia unui eveniment major al civilizației transilvane. Statul român ar proba astfel că reprezintă într-adevăr, în mod egal, pe toţi cetățenii săi, iar trecutul comunităţilor minoritare este inclus în istoria cuprinzătoare a teritoriului circumscris de frontierele lui de astăzi. În opoziţie, dezinteresul faţă de acest eveniment cu relevanţă universală ar da maghiarilor transilvăneni sentimentul că singurul stat care le împărtășește mândria și sensibilitatea identitară este Ungaria.

Iată de ce, noi, români şi maghiari prezenţi la întrunirea „Centenariile noastre. Quo vadis în relaţiile româno-maghiare” adresăm Parlamentului României solicitarea de a face din 13 ianuarie, Zi a Libertății Religioase. Susţinerea de către noi a iniţiativei bisericilor unitariane, reformate și luterane este motivată nu doar pentru relevanţa în dimensiunea libertăţii religioase, ci şi datorită semnificaţiei ei pentru relaţiile româno-maghiare.

 

Cluj, 12.10.2018.

Nagy Csaba