Az Európai Parlament e heti ülésszakának Romániáról szóló mai vitáját egyetlen órányi időre korlátozták, kevés teret engedve ezáltal a hozzászólásoknak. Írásban letett hozzászólalásában Tőkés László mindenekelőtt azt üdvözölte, hogy az eddigi kettős mércével ellentétben végre nem csupán a jobboldali kormányzatú Magyarországgal és Lengyelországgal szemben alkalmazzák az ún. jogállamisági mechanizmust, hanem a baloldali-liberális kormány vezette Románia jogállamiságát is vizsgálat tárgyává teszik.

Előterjesztésében Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke jelentősen megszelídült formában adta elő az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) hétfői ülésén hangoztatott, a romániai jogállamiság állapotát bíráló vádjait. Az igazságügyi reformok, a büntetőjogi kódexek módosítása, valamint a korrupció bírálata nyomán megkövetelte a romániai igazságszolgáltatás függetlenségének a biztosítását és a korrupcióellenes harc folytatását, engedékenyen szorgalmazva ugyanakkor jobb sorsra érdemes országunk visszatérését az eredeti – európai – útjára.

Vasilica Viorica Dǎncilǎ román miniszterelnök a parlamenti vita meghívottjaként tartott militáns hangvételű beszédet. Egészében véve visszautasította a Románia ellen irányuló súlyos kritikákat, és a román állampolgárok érdekeire való hivatkozással részrehajló egyoldalúsággal vádolta meg az EU együttműködési és ellenőrzési mechanizmusának (CVM) országáról szóló jelentéseit. Ugyanakkor erőteljes bírálatban részesítette a titkosszolgálatoknak a korrupcióellenes harc ürügyén végzett tevékenységét és az ennek összefüggésében elkövetett visszaéléseket.

A frakciók nevében megszólaló képviselők, szinte pártállástól függetlenül, egészében véve kemény kritikával illették a romániai állapotokat. Egyes román szocialista képviselők durván támadták Monica Macovei és Cristian Preda kollégáikat. Laurențiu Rebega volt szocialista, jelenleg konzervatív párti képviselő személy szerint a román kormányt kezében tartó Liviu Dragnea pártelnökre hárította a romániai jogsérelmek felelősségét, azt kérve, hogy az Unió miatta ne a román népet büntesse.

Az EP tagjaihoz eljuttatott hozzászólásában Tőkés László két olyan, kirívóan magyarellenes ügyet vetett fel, amelyek nyilvánvaló módon és súlyos mértékben sértik a jogállamiságot. A kettőnek az a közös nevezője, hogy a kommunista diktatúra idejéből örökölt viszonyokról van szó.

Politikai foglyok csak egy diktatórikus rendszerben léteznek. Beke István és Szőcs Zoltán börtönbevetése teljes mértékben beleillik a román igazságszolgáltatás és a titkosszolgálatok kollaborációjának azon rendszerébe, melyről az általuk kötött titkos megállapodások árulkodnak. Koholt vádak alapján való kirakatperes elítéltetésük módszertana is a kommunista időkre vall – arról nem is beszélve, hogy három hónap után a bírósági végzés indoklása még mindig késik, lehetetlenné téve ezáltal, hogy jogorvoslattal éljenek.

Szintén a Ceaușescu-időket idézi a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem botrányos esete. Minekutána valahogyan mégiscsak túlélte a nacionálkommunista elrománosítási folyamatot, a 2010-es tanügyi törvény hiába írta elő a multikulturális keretében a teljes körű magyar nyelvű képzés intézményes bevezetését, mivel a soviniszta egyetemi vezetőség, fittyet hányva az ország törvényeire, ezt mindmáig nem hajtotta végre. Jelenleg pedig teljes gőzerővel folyik a tanintézet végleges beolvasztása a román tannyelvű, nagy létszámú Petru Maior egyetembe, ami előbb-utóbb az önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés végét jelentené Romániában.

Hogy nyomatékot adjon az erdélyi magyarság orvoslásra váró jogsérelmeinek, Tőkés László – hozzászólását mellékelve – levélben kereste meg Antonio Tajani EP-elnököt, valamint Frans Timmermans bizottsági alelnököt, annak reményében, hogy a romániai jogállamiság számonkérése rendjén magyar ügyeink megoldásához is hozzájárulnak.

A romániai jogállamiságról szóló mai vitát november elején európai parlamenti határozathozatal fogja követni.

HOZZÁSZÓLÁS

a romániai jogállamiság vitájához

Elégtétellel üdvözölhetjük, hogy szakítva az eddigi kettős mércével az Európai Parlament nem csupán a jobboldali kormányzatú Magyarországgal és Lengyelországgal, hanem a baloldali-liberális kormány vezette Romániával szemben is alkalmazza a jogállamisági mechanizmust.

Mai felszólalásomban két olyan kisebbségi magyar ügyre szorítkozom, melyek nyilvánvaló módon durva sérelmét jelentik a romániai jogállamiságnak, sőt a Ceauşescu-korabeli kommunista diktatúra kisebbségellenes gyakorlatát idézik.

Miként a kommunizmus idején: ismét politikai foglyok ülnek börtönben Romániában. Köztudott, hogy az igazságszolgáltatás intézményei törvénytelen titkos megállapodások tucatjait kötötték a hírszerző szolgálatokkal. Ez történt a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) között is, aminek következtében koholt vádak alapján, bizonyítékok nélkül, terrorizmus vádjával a titkosszolgálat befolyása alatt álló bíróság Beke István és Szőcs Zoltán magyar közéleti vezetőket ártatlanul öt–öt évi börtönnel sújtotta.

A maga nemében hasonló eset a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügye. A rangos magyar tanintézetet Ceauşescu diktátor idejében románosították el. A mostani demokráciában a román tanügyi törvény mindhiába írta elő a teljes körű magyar nyelvű képzés intézményes bevezetését, a soviniszta egyetemi vezetőség ezt mindmáig nem hajtotta végre. Most viszont az egyetem végleges beolvasztása, megszüntetése van folyamatban.

Határozottan követeljük ezen diszkriminatív magyarellenes jogsértések haladéktalan orvoslását!

Strasbourg, 2018. október 3.

Tőkés László

EP-képviselő