Az Európai Parlament szeptember 11-én elfogadta Jill Evans, a walesi Plaid Cimru párt tagjának Nyelvi egyenlőség a digitális korban című jelentését, mely dokumentum a kisebbségi nyelvek helyzetét tárgyalta az online térben, s melynek összeállításában az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN) is segített. A szervezetnek 2014 óta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is tagja, s céljuk az európai kisebbségi nyelvek, valamint a kevésbé használt nyelvek védelme.

A modern kor technológiai fejlődésének köszönhetően, digitális eszközök segítségével, leginkább az online térben megy végbe a mindennapi kommunikáció, ám ezen a területen nem fektetnek kellő hangsúlyt a kisebbségi nyelvek használatára, noha az Európai Unióban használt nyelvek közül 21 veszélyeztetett helyzetben van, s a teljes eltűnés fenyegeti azokat. Mint ismeretes, az Európai Unió támogatja a nyelvi sokszínűséget, így elvárható, hogy az online felületeken a kisebbségi nyelveken is hozzáférhetők legyenek a különböző tartalmak.

Az ELEN az elmúlt két évben kiemelt figyelmet fordított arra, hogy úgy a modern technológiai eszközök használatakor, mint az online világban is kellő mértékben jelenjenek meg a kisebbségi nyelvek, Jill Evans jelentésének elfogadása pedig e területen jelent előrelépést. A jelentésnek köszönhetően lehetőség nyílik egy uniós nyelvi-technológiai platform létrehozására, amely hozzájárulhat az online térben létrejövő nyelvi sokszínűséghez is. „A jelentés egy olyan nyelvi projektet mutat be, amely a nyelvek közötti egyenlőségről szól, valamint rávilágít arra, hogy milyen társadalmi és gazdasági következményei lehetnek a nyelvi akadályoknak” – mondta Jill Evans.

Az angol nyelvű jelentés az alábbi linken érhető el: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0228+0+DOC+PDF+V0//EN

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, az ELEN alelnöke üdvözölte az Európai Parlament döntését, majd elmondta: „Az EP-ben elfogadott jelentés ráirányítja a figyelmet a nyelvi kisebbségek ügyére. Örvendetes, hogy ehhez kedvezően viszonyultak a képviselők. Európa sokszínűsége azokban az itt élő nemzeti- és nyelvi kisebbségekben rejlik, amelyek közül többen ma is súlyos jogsértések közepette élnek. Jó lett volna már az elmúlt évtizedekben megoldani az elhúzódó és több esetben visszafordíthatatlan veszteségekkel járó folyamatokat, egy-egy nyelvi kisebbség eltűnését vagy jelentős visszaszorulását.”

Az ELEN idén júniusban – az EMNT meghívására – Kolozsváron tartotta választmányi ülését. Az erről szóló beszámolónkat az alábbi linken olvashatják: http://emnt.org/2018/06/10/kisebbsegi-nyelvek-ugye-kolozsvaron/.

szerk

Facebook