Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola tanszékvezető tanára, történész, jogász tartott Trianonról tabuk nélkül címmel érdekes, sok újdonságot ismertető előadást kedden este a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében.

A megjelenteket az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács partiumi régióelnöke, Nagy József Barna, a szervező Magyar Polgári Egyesület vezetője köszöntötte. Mint elmondta, az előadó májusban járt Nagyváradon, az akkori előadás hatására döntöttek úgy, hogy újra visszahívják és egy erdélyi előadókörutat szerveznek. Nagyváradra Szatmárnémetiből érkezett az előadó, majd Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely következik. Az előadássorozat a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulhatott meg.

Nagy József Barna emlékeztette a hallgatóságot, hogy jövőre Romániában centenáriumi év van és erre a magyaroknak is fel kell készülni. Ezért jövőre, majd 2019-ben és 2020-ban is olyan előadássorozatokat szerveznek, ahol a valós történelmi tényekről lesz szó, természetesen magyar megközelítésben. Sokat kell foglalkoznunk a Trianoni diktátumot megelőző időszakkal, a diktátumhoz vezető történésekkel, hogy a tények alapján tekinthessünk a centenáriumi évre és a közelgő Trianoni emlékévre.

Vizi László Tamás előadása elején arról szólt, hogy valóban, tárgyilagosan fel kell tárnunk a Trianonhoz vezető okokat, mert csak így tudunk majd tabuk nélkül emlékeztetni és emlékezni.

Az előadás leginkább a diktátum aláírásának napjával és az aláírók személyével foglalkozott. Az előadó elmondta, hogy 1920 januárjában a magyar küldöttség, gróf Apponyi Alberttel az élen, nem tárgyalni ment ki Párizsba, hiszen nekik már a kész tervezetet adták át. Ezen a tervezeten már nem is történt lényegi változás a június 4-i aláírásig.

A magyar kormány, hosszas tanácskozás után, hogy elkerüljék a súlyosabb megtorlást, úgy döntött, aláírják a diktátumot, de komoly gondot jelentett, hogy végül a júniusi aláírás napján ki lássa el kézjegyével. Több név is felmerült, végül május utolsó napján döntöttek arról, hogy dr. Bernáth Ágost népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd diplomata (ma államtitkár helyettesnek felelne meg a tisztsége) írják alá. A delegáció június 3-án érkezett meg Párizsba, ahol őrizetben voltak, nem hagyhatták el a szállodát. Másnap délután került sor az aláírásra a Nagy-Trianon nevű palotában. Dr. Bernáth Ágost visszaemlékezésében azt írja: „Állva, oda se nézve, félvállról írtam alá”, míg Drasce-Lázár széket kért, mert csak ülve volt tudta aláírni.

Az előadó részletesen bemutatta ki is volt a két aláíró. Beszélt származásukról, családi hátterükről, politikai karrierjükről, élettörténetükről.

Dr. Bernáth Ágost orvosnak tanult, több mint négy évig volt az első világháborúban katonaorvos, végig a frontvonalban, ezért számos, magas rangú kitüntetést is kapott. Az őszirózsás forradalom alatt fegyveres ellenállást szervezett, ezért a Tanácsköztársaságban halálra ítélték, de ő Ausztriába szökött, ahol sikerrel folytatta fegyveres ellenállását a kommunistákkal szemben. A Tanácsköztársaság bukása után hazatért és különböző politikai szerepeket vállalt, többször volt miniszter is. Érdekesen alakult a sorsa az 1940-es években. Szálasi Ferencet elmebetegnek tartotta, amikor uralomra kerültek a nyilasok Bécsbe emigrált. Itt csatlakozott az SS-hez, ahol katonaorvos lett őrnagyi rangban. A világháború után haza hozták Magyarországra, ahol több pert is indítottak ellene, végül 10 év fegyházat kapott. Börtönévei kezdetén, betegségének kezelése miatt, hat hónapra megszakíthatta büntetését, de már nem tért vissza a börtönbe. Balatonkenesére vonult száműzetésbe, ahol más nevet felvéve, 1968-ban hunyt el, 88 éves korában.

Drache-Lázár Alfréd politikai pályafutása az aláírás után még néhány évig folytatódott, majd felmenői vállalkozói szellemét követve, különböző vállalatok, egyesületek igazgatja, igazgatósági tagja lett. 1944-ben elhagyta Magyarországot, Németországban telepedett le, itt hunyt el 1949-ben, 74 éves korában.

Az előadó azt is elmondta, hogy a Trianoni diktátum már nincs érvényben, hisz azt az 1947-es párizsi békeszerződés felülírta. Aki mégis tanulmányozni szeretné az egyetlen, eredeti példányát a Trianoni szerződésnek, az a francia külügyminisztérium levéltárában megteheti.

A sok érdekességet bemutató két órás előadást a termet megtöltő közönség vastapssal köszönte meg. Végül Nagy József Barna azzal az ígérettel engedte el az előadót, hogy jövőre újra eljön Nagyváradra.