Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából október 24-én Fazekas Sándor miniszteri kitüntetéseket, elismerő okleveleket adott át az ágazathoz tartozó szervezeteknek, egyesületeknek, azok tisztségviselőinek. A minisztérium Kossuth téri épületében zajlott eseményen többek között kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tüntette ki Csomortányi Istvánt, az Érmelléki Gazdák Egyesületének ügyvezetőjét, az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetségének elnökét.

A magyarság nemzettudatát évszázadok szabadságküzdelmei formálták a Kárpát-medencében. Forradalmak, szabadságharcok kovácsolták azokat a nemzetállami kereteket, amelyek ma is megtartanak minket – mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója tiszteletére rendezett minisztériumi ünnepségen.

1956 volt az az év, amikor Magyarország be tudott avatkozni a politika fősodrába, amikor szüleink, nagyszüleink generációja egy példátlan zsarnoksággal, egy világhatalommal szemben is vállalta a forradalmat, a fegyveres harcot – fogalmazott a miniszter. Hangsúlyozta: az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezve azt is kutatjuk, honnan van a magyarságban az a hihetetlen ragaszkodás a szabadsághoz, a függetlenséghez, a nemzeti önrendelkezéshez, amely azokban a legendás napokban is testet öltött. Amely nyomon követhető a középkortól, a függetlenségi mozgalmakon és 1848-on át napjainkig. 1956 is ezt a sort erősíti.  Ma is ezen alapul nemzettudatunk. 1956 meghatározó erejű példa arra, hogy ez a nemzettudat eleven, nem tudták eltiporni, elpusztítani – hangoztatta Fazekas Sándor.

A miniszter az ünnep jelentőségével kapcsolatban hozzáfűzte: ilyenkor visszatekintünk, egyfajta mérleget vonunk és a magyarság számára ez a mostani pillanat is ilyen. Létünk alapja a nemzeti függetlenség és a szabadság iránti vágy, az, hogy önként dönthessünk saját sorsunkról. Most is sorskérdésekről kell állást foglalnunk – hangsúlyozta. Véleménye szerint a magyarság nem tud fönnmaradni, csak akkor, ha szilárd állami keretek között él, ha saját nemzeti állami kereteit tudja építeni, és egy olyan közösséget tud összefogni, amely több országban szétszórva él, de azonos értékrend mentén gondolkodik, éli mindennapjait és ünnepli jeles évfordulóit.

Az ünnepi megemlékezést követően Fazekas Sándor miniszteri kitüntetéseket és elismerő okleveleket adott át a szaktárcához tartozó magyarországi, illetve külhoni gazdaegyesületeknek, különböző szervezeteknek, azok képviselőinek, kiemelkedő tevékenységükért. Köztük részesült elismerésben – egyedüli partiumiként – Csomortányi István, az egyesület ügyvezetője. Mint elmondta, a kitüntetés elsősorban nem egy személynek, hanem annak a csapatnak, az egyesület tagjainka és a sok, a munkáját és szabadidejét önzetlenül a közösség hasznára fordító önkéntesnek szól, akikre az elmúlt négy eszetndőben mindig lehetett számítani,, ezért elsősorban nekik jár köszönet. A számos kulturális program, vásárok, szakmai kirándulások, tanfolyamok és egyéb tevékenységek mind azt jelzik, igény van az egyesület munkájára és arra a friss és újszerű látásmódra, melyet az egyesület hozott Bihar megye életébe.