KATALÁN ELNÖKI HIVATAL

Őexcellenciája, Carles Puigdemont úr,

Katalónia elnöke részére

Tisztelt Elnök úr!

Az Erdélyi Magyar Néppárt üdvözli a katalóniai népszavazás sikeres megtartását, amelynek során – a spanyol hatóságok erőszakos fellépése ellenére – a katalán nemzeti közösség bebizonyította, hogy élni tud egy demokratikus társadalomban a legmagasabb szintű, békés, közösségi érdekérvényesítő eszközzel, amikor saját jövőjéről kíván dönteni. Így a katalán referendum sikere egyben a demokrácia sikere is.

Politikai közösségünk az elmúlt évtizedekben folyamatosan és következetesen küzdött az autonómia kivívásáért, éppen ezért átérezzük a katalán nemzet helyzetét, akikkel közösen valljuk: az önrendelkezéshez való jog olyan egyetemes érték, melyről nem mondhatunk le soha. Amíg jelen történelmi helyzetben önöknél, Katalóniában, a nemzeti önrendelkezés az önálló államiságban és a függetlenségi törekvésekben ölt testet, addig mi, erdélyi magyarok Romániában, a közösségi autonómiák különböző formáiban látjuk ennek kiteljesedését, a sajátos jogállású közigazgatási régiókban, közöttük a Székelyföldben, valamint a kulturális autonómia közjogi alapjainak törvény általi biztosításában. Példaértékűnek tartjuk azt a civil és politikai összefogást, melynek eredményéül megtarthatták tegnapi népszavazásukat. Hisszük: csak ilyen széles körű együttműködés vezethet sikerre az európai régiók és nemzeti közösségek önrendelkezési harcában.

Az Erdélyi Magyar Néppárt megalakulása óta következetesen kiáll minden olyan európai nemzeti közösség mellett, melynek feltett szándéka, hogy saját sorsáról önmaga és ne egy központosított államhatalom döntsön. Az elmúlt években katalán barátaink velünk voltak a Székely Szabadság Napján,  a Székelyek Nagy Menetelésén vagy egyéb rendezvényeinken, amelyek során jogos autonómiatörekvéseinkre kívántuk felhívni a román hatóságok és a nemzetközi közvélemény figyelmét. Ezért természetes számunkra, hogy az Európai Szabad Szövetség (EFA) felhívásához csatlakozva, szolidaritásunkról biztosítsuk katalán testvéreinket és pártunk önkormányzati képviselőivel közösen kérjük az európai döntéshozókat a spanyol elnyomó intézkedések megakadályozására. Ugyancsak természetes volt számunkra, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogassuk a katalán közösség szabad véleménynyilvánítását, ezért az Erdélyi Magyar Néppárt egyik alelnökét küldte az EFA független, nemzetközi megfigyelő bizottságába.

Végezetül a magam és a Néppárt nevében is kijelentem: elítéljük és az európai értékekkel ellentétesnek tartjuk a spanyol rendőrség tegnapi, erőszakos fellépését, mely során békés, alapvető emberi jogaikat gyakorló állampolgárokat támadtak meg, és szorgalmazzuk az Európai Unió illetékes intézményeinek megszólalását polgárai és értékei védelmében.

Bízunk benne, hogy a párbeszédnek és a józan szónak még mindig van esélye a katalán helyzet megoldásában. Szívből reméljük, hogy a népszavazás utáni helyzetben azok kerekednek felül, akik nem a rendőri vagy más típusú erőszakkal, hanem a demokrácia és a párbeszéd eszközével kívánnak megoldást találni.

Megkülönböztetett tisztelettel és nagyrabecsüléssel,

Szilágyi Zsolt,

az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke