dr. Borbély Zsolt Attila – közíró, jogász, politológus

1968-ban született Temesváron.

1996-ban szerzett cum laude jogi diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen, majd ugyanazon évben kitüntetéses politológusi oklevelet az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.

2000-ben kommunikációs szakirányú politikai szakértői oklevelet kap Budapesti Közgazdasági Egyetemhez tartozó Századvég Politikai Főiskolán.

Megalapítója és első alelnöke a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezetnek (1990), felelős szerkesztője a szervezet lapjának, a Vétónak (1990).

Egyik megalapítója, kisebb kihagyással a megszűnésig alelnöke, 1996-tól RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsi küldötte a keresztény, nemzeti és szabadelvű értékeket képviselő autonomista platformnak, a Reform Tömörülésnek.

2003 márciusában részt vesz a Reform Mozgalom megalapításában.

2003 márciusától tagja a Tőkés László által életre hívott Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Testületének (EMNT KT), majd az EMNT megalakulása után beválasztják a testület Állandó Bizottságába. 2011-től az EMNT nemzetpolitikai kérdésekkel megbízott alelnöke.

Egyik alapítója, 2013-tól elnöke az EMNT Arad megyei szervezetének. Egyik kezdeményezője Erdélyi Magyar Néppárt megalakításának, a párt aradi szenátorjelöltje a 2012-es választáson.

1998-tól tagja a Világszövetség Erdélyi Társaságának, kongresszusi küldötte a Magyar Világszövetségének, 2000-től az MVSZ Szabályzatfelügyelő Bizottságának alelnöke, 2009-től a testület elnöke.

Két gyermek apja. Fiai Hunor Attila (2002) és Magor Csaba (2007)

A Magyar Kisebbség című társadalomtudományi folyóirat – önmeghatározása szerint „nemzetpolitikai szemle” – szerkesztője az orgánum 1995-ös újraindításától.

1999-től főmunkatársa a Kapunak, ugyanezen évtől mindmáig rendszeres szerzője a Székely Hírmondónak és az Erdélyi Naplónak. 2005 és 2011 között állandó szerzője a Barikád nevű portálnak. 2015-től 2017. májusáig munkatársa az itthon.ma erdélyi konzervatív portálnak.

A magyar sorskérdésekkel foglalkozó írásai különböző konzervatív illetve fősodratú lapokban jelentek meg (Orient Express, Romániai Magyar Szó, Szabadság, Nyugati Jelen, Nyugati Magyarság, Havi Magyar Fórum, Új Magyarország, Provincia, Magyar Nemzet, Heti Válasz, Magyar Demokrata, Erdélyi Magyarság, Átalvető, Nemzetőr, Barikád, Magyar Idők és mások).

Nemzetpolitikai eszmefuttatásait a bzsa.blogspot.com oldalon is közzé teszi.

A „Borbély Imre szellemi öröksége” című blog szerkesztője (borbelyimre.blogspot.com).

1999 és 2007 között a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó tanára. 1999 és 2005 között társadalomtudományi tárgyakat (jogi alaptan, alkotmányjog, társadalomtudományi alapismeretek stb.) oktat különböző „félfelsőfokú” – jogi asszisztens, újságíró, logisztikus – akkreditált képzéseken belül, a Soter Line Oktatási Intézményben, a Magyar Üzletemberképző Akadémián és az Adu Rahn Oktatási központban.

Alapítástól a 2011-es kilépésig szerkesztőbizottsági tagja a Trianoni Szemlének.

A Hunsor internetes portál erdélyi tudósítója, 2005 és 2010 között a Barikád internetes portál rendszeres szerzője. Nemzetstratégiai kérdésekben számos előadást tartott Göteborgtól a Visegrádi Dispután s a Kunság különböző városain keresztül az erdélyi nagyvárosokig.

Kötetei:

Magyar Jövőkép, egy dinamikus magyar paradigma (szerk., Péntek Imrével közösen, 1996),

Amire felesküdtünk Isten és ember előtt – a Kolozsvári Nyilatkozat tíz esztendeje (szerk., egyik szerző, 2002),

Erdélyi magyar politikatörténet 1989 – 2003 (társszerző, 2003),

A Neptun-Gate (szerk., 2013),

Nemzeti önrendelkezés – a magyar jövő útja (2013),

Az autonómiaharc egy évtizede – az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az erdélyi közéletben (2013),

Az erdélyi magyar politikai érdekképviselet negyed évszázada (2014),

Székely kapu a magyar világra (2016),

Nemzetellenes támadás a magyar érdekek ellen – Az 1997-es Bolyai-vita s Szabadság hasábjain (szerk, egyik szerző, 2017).

Borbély Imre „Harc a nemzet érdekében” című kötet szövegének gondozója, a kötet dokumentumainak szerkesztője (2017),

„Őr és úr”, Borbély Imre emlékkötet (szerk, egyik szerző, 2018),

Borbély Imre „Magyar nemzetépítés” című tanulmánykötetének szerkesztője, (2018),

megjelenés előtt áll a „Minden magyar felelős minden magyarért” című tanulmánykötete .

Díjak:

Ezüst Toll, 2003,

Magyar Nemzetért Ezüstérem, 2008,

Lőrincz Csaba díj, 2012,

Bálint András díj, 2014.