Mit nyújt az EMNT-iroda?

Tudott: a magyar nemzetegyesítés folyamatában leginkább információkra, ismeretekre, tudásra és hálózatépítésre van szükség. Ennek jegyében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács olyan kis-régiós központok létrehozását kezdeményezte, amelyek biztosítani tudják az információ- és tudáscserét a hazai és magyarországi – intézményi és személyi – elit, illetve magyar közösség tagjai és csoportjai között.

Az erdélyi EMNT-iroda hálózatosan működő öntevékeny, önkéntes, társadalmi közcélú, szolgáltató és jogvédő, nem nyereségorientált intézmény, melyen keresztül az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács állandó infrastrukturális hátteret biztosít célkitűzései megvalósításához.

Az EMNT-irodahálózat az EMNT Országos Elnökségének, illetve regionális testületeinek felügyelete alatt működik, az irodák tevékenységének konkrét koordinációját egy központi iroda, illetve az azt vezető személy végzi.

Célja: a közhasznúság, a közjó, a jog-és érdekvédelem, esélyegyenlőség, érdekérvényesítés biztosítása, magyar közösségünk szolgálata, a magyar nemzetegyesítés jegyében.

Az EMNT-irodahálózatnak több feladata van, jelen pillanatban kiemelten a magyar állampolgárság megszerzésében nyújt segítséget.

Konkrétan: tájékoztat az iratokról, eljárásról, költségekről. Emellett az állampolgársági dosszié összeállítása – tanácsadás, dokumentáció összeállítása, ellenőrzés stb. is feladata, valamint az időpont-egyeztetés a külképviseletekkel, vagy egyéb, a törvény, illetve annak végrehajtási rendelkezései által megengedett tevékenység elvégzése. Fontos kiemelni: mindezen tevékenységek ingyenesek.

Az EMNT-irodahálózat alaptevékenységei között van a pályázati figyelés (EU-s, magyar kormányzati és hazai pályázatok -tanácsadás, pályázatíró irodákkal való kapcsolattartás); a magyarországi közalapítványok programjainak előkészítéséhez, bonyolításához és ellenőrzéséhez nyújtott segítség; önkormányzati monitoring (helyi és megyei önkormányzatok által meghozott fontosabb határozatok figyelése, közzététele, közviták katalizálása); helyi sajtószemle; online tartalomszolgáltatás, rendszeresen frissített eseménynaptár, eseménykövetés, adatbázis-kezelés, karbantartás és kapcsolattartás.

Szintén kiemelt tevékenysége volt az EMNT-irodáknak a 2011-es népszámlálásra való felkészülési program koordinációja, a „Magyarnak lenni jó!” program keretében.