Mély fájdalommal értesültünk, hogy életének 92. évében elhunyt KIRÁLY KÁROLY erdélyi magyar politikus.

Király Károly a legkeményebb nacionálkommunista diktatúra éveiben is nyíltan kiállt az erdélyi magyar közösség védelmében, s tiltakozott a magyarság jogfosztott helyzete ellen. A rendszerváltozást követően az autonómia ügyének megkerülhetetlen vezető képviselője lett, a román parlament tagjaként pedig megalkuvást nem tűrő módon küzdött az erdélyi magyar érdekképviselet kiteljesítéséért.

Áldozatos munkája elismeréseképpen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2013-ban tüntette ki a Kós Károly-díjjal. Laudációjában – egyebek mellett – ez áll: „az autonómiagondolat egyik első frontembereként az 1970-es évek Romániájában, a csend és a sötétség országában az első hang volt, mely szembeszállt a zsarnokkal, és elindította az erdélyi magyarság morális és intellektuális ébredését”.

Isten vigasztalása legyen a gyászoló családdal!

Emléke legyen áldott!

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Elnöksége

EMNT

Facebook