Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács – jogi képviselője, Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd révén – panasszal fordult a romániai Diszkrimináció Elleni Küzdelem Országos Tanácsához (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) egy ez év elején megjelent kiadvány miatt. A Tudor Păcuraru, Florian Bichir szerzőpáros által jegyzett, az Editura Evenimentul și Capital nevű bukaresti kiadó által piacra dobott román nyelvű kötet címe: Târgu Mureș 1990: Zori însângerate – Conflictele interetnice din 1989–1990 în dosarele CNSAS (azaz Marosvásárhely 1990: Véres virradatok – Az 1989–1990 évi etnikumközi konfliktusok A Securitate Irattárait Tanulmányozó Országos Tanács dossziéiban). Az EMNT arra kéri az illetékes hatóságot, hogy állapítsa meg és torolja meg a 2000. évi 137. számú kormányrendelet mentén ezen könyv szerzői és kiadója által elkövetett törvénysértést. A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzéséről és büntetéséről szóló jogszabály több pontja alapján is kimondható, hogy a kiadvány kimeríti a közösségek elleni uszítás és gyűlöletbeszéd tényét.

A rágalmazó, befeketítő, lejárató iromány elsődlegesen a magyar állam és a magyar nép ellen irányul, beleértve a Románia határai között élő nemzetrészt, de kijut a megbélyegzésből a székelyföldi cigány kisebbségnek is. A két szerző – egy tartalékos hírszerző ezredesből lett „szakértő” és egy televíziós showmanként működő „történész-publicista” – fantazmagóriáit és spekulációit tartalmazó, manipulatívan „dokumentált” könyv lényegében azt kívánja igazolni, hogy mind az 1989-es romániai forradalom, mind az 1990-es marosvásárhelyi magyarellenes pogrom mögött a magyar és orosz titkosszolgálatok álltak. Céljuk Románia destabilizálása, tönkretétele, valamint Erdély Magyarországhoz való csatolása volt, de mindezt a Ceausescu-rezsim patrióta politikai rendőrsége, a Securitate meg tudta akadályozni, noha nagyhatalmi és szomszédállami összeesküvés irányult a szervezet szétverésére. Csakis a „jó román szekusoknak” köszönhető, hogy Erdély ma is Románia része – olvasható ki az evidens történelemhamisítás mellett számos politikai rágalmat tartalmazó és személyiségi jogokat sértő könyvből. Amelyben súlyosabbnál súlyosabb vádak fogalmazódnak meg a magyar nemzet számos jeles képviselőjével szemben, de olyan román kiválóságok is megkapják a hazaárulói és idegen ügynöki minősítést, akik a kommunista diktatúra bukásában szerepet játszottak.

A panaszt megfogalmazó jogvédő nem csupán a törvénysértés tényére mutat rá, hanem több olyan alaposan dokumentált műre is hivatkozik, amelyek tisztázták mind az 1989-es népfölkelés, mind az arra ráépülő rezsimváltó puccs, mind pedig a posztkommunista visszarendeződés és hatalomátmentés érdekében Bukarestből megszervezett marosvásárhelyi zavargások és a különféle bányászjárások körülményeit, azonosították és megnevezték a szervezők és végrehajtók legtöbbjét, rámutattak a máig feltáratlan vonatkozásokra és az elmaradt felelősségre vonásra. Összeegyeztethetetlen a jogállamiság fogalmával az, hogy az Európai Unió tagállamában, Romániában gyűlöletkeltő, etnikai közösségeket sértő, tagjaik méltóságában gázoló „szellemi termékek” mérgezik a közéletet, szerzőik büntetlenül juthatnak hozzá a legszélesebb nyilvánossághoz. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács gyors és szigorú intézkedést sürget és vár el az illetékes hatóságoktól.

EMNT

Facebook