Kolozsváron tartott sajtótájékoztatót Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke és Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt külügyi és nemzetpolitikai bizottságának elnöke, valamint interneten becsatlakozott Erika Casajoana Daunert katalán politikus is. Az esemény apropóját a március 10-i Székely Szabadság Napja és az SZNT nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezése adta.

A sajtótájékoztató elején Szilágyi Zsolt elmondta: a székelyek szabadságvágya túlmutat Székelyföld határain, és olyan európai üggyé vált, amelyért a romániai rendszerváltást követően is küzdeni kell. „Ma olyan körülmények között kell találkoznunk – a koronavírus-járvány miatt csupán az online térben –, melyek jól jelzik: jócskán van még dolgunk a jogérvényesítés területén. Az Európai Bizottság visszautasította a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés érdemi tárgyalását, a székely politikai foglyok még ma is börtönben vannak Romániában, az Európai Parlament pedig megszavazta a katalán függetlenségért küzdő politikai üldözöttek mentelmi jogának felfüggesztését” – emlékeztetett a Néppárt politikusa.

Izsák Balázs felidézte: a járványt megelőző időkben rendszeresen vendégül látták nyugati szövetségeseiket a Székely Szabadság Napján, tavaly és idén azonban erre nem kerülhetett sor, de a nagyszabású marosvásárhelyi felvonulás helyett mégis sikerült – idén először a Marosvásárhelyi Ökormányzattal partnerségben – mementót állítani a székely vértanúknak és felhívni a közvélemény figyelmét a székelység szabadságvágyára és önrendelkezési törekvéseire. (Bethlen Gábor fejedelem marosvásárhelyi szobránál az elmúlt évek március 10-i megmozdulásait bemutató kültéri fotókiállítást szerveztek, melyet az SZNT tervei szerint más erdélyi városokba is eljuttatnak majd.) „Március 10-i rendezvényünknek és az azt követő nemzetközi sajtótájékoztatónak minden évben van egy kiemelt hangsúlya, mely idén az SZNT nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezésén van. Örömmel jelenthetem, hogy sikerre vittük kezdeményezésünket, hiszen tíz európai uniós tagállamban több mint egymillió aláírás gyűlt össze csak az online térben, s május 7-ig még van időnk folytatni a szignók gyűjtését” – mondotta Izsák Balázs, majd reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy jövőre ismét a megszokott formában, a március 10-i marosvásárhelyi tömegrendezvényen találkozhatnak az önrendelkezést követelők.

Erika Casajoana Daunert tevőlegesen is kivette részét az SZNT európai polgári kezdeményezésének sikerre vitelében, korábban pedig az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) készített – többedmagával – jelentést a kisebbségek romániai helyzetéről. „Szomorúan tapasztalhatjuk, hogy a 90-es évek óta nem történt érdemi változás e téren, épp ezért katalánként teljesen átérzem a székelyek helyzetét, és egyetértek célkitűzéseikkel” – mondta a politikus, majd hozzátette: német gyökereiből adódóan aggodalommal figyeli a romániai szászok helyzetét is. „Látnunk kell: Európa nemzeti kisebbségei egy hajóban eveznek. Amikor Spanyolország az EU tagja lett, azt reméltük, hogy a Katalóniának jobb lesz, de azt kellett tapasztalnunk, hogy Spanyolország csak még inkább kiszélesítette elnyomó hatalmát” – mondta Casajoana. A politikus rámutatott: azzal, hogy az Európai Parlament megvonta a három függetlenségpárti katalán politikus mentelmi jogát, az EU csak azt bizonyította, hogy az elnyomás pártján áll. Ő maga viszont szolidaritást vállal minden politikai üldözöttel és a nemzeti kisebbségek jogaiért harcolóval.

Tőkés László így kezdte mondandóját: „Elismerés illeti a Székely Nemzeti Tanácsot és Izsák Balázst a kitartó küzdelemért, az európai polgári kezdeményezés sikerre viteléért, valamint azért, mert következetesen és minden gátló körülmény ellenére a magasban tartják a székely szabadság zászlaját.” Az EMNT elnöke felidézte a székely vértanúk sorsát, majd hangsúlyozta: az ő szabadságvágyuk a székelység töretlen szabadságszeretetéről tanúskodik. „A székely nép mindmáig kiáll szabadsága mellett, és ez üzenet a mindenkori hatalom számára is. A Székelyföld népe nem fog megalkudni szabadságát és önrendelkezését illetően, elődjeink példáját követve pedig változatlanul követeljük az autonómiában testet öltő szabadságunkat. Ebben az ügyben nem ismerünk megalkuvást” – jelentette ki. „Megrökönyödve látjuk, hogy Kelemen Hunor Klaus Iohannis magyarellenes uszítása ügyében szerecsenmosdatásba kezdett ahelyett, hogy politikai foglyaink kiszabadításáért bármit is tenne. Felszólítjuk az RMDSZ-t, hogy a kormányon lévő előnyös helyzetüket kihasználva álljanak ki Beke István és Szőcs Zoltán, valamint autonómiatörekvésünk mellett” – mondta az EMNT elnöke. Tőkés László a katalán politikusok mentelmi jogának felfüggesztése kapcsán megjegyezte, hogy kíváncsi lenne, Vincze Lóránt és Winkler Gyula, az RMDSZ két EP-képviselője miként szavazott, ám a voksolás titkos volt, így erre valószínűleg soha nem derül fény. Felszólalása zárásaként az EMNT elnöke megjegyezte: szinte hihetetlen, hogy a koronavírus-járvány ellenére is sikerült összegyűjteni a szükséges számú aláírást az SZNT európai polgári kezdeményezéséhez, mely arra is alkalmas lehet, hogy megszüntesse a Székelyföldet jelenleg is sújtó gazdasági diszkriminációt, ezáltal pedig visszaszorítsa az egyre súlyosabb méreteket öltő elvándorlást. Tőkés László elmondta: reméli, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség képviselőinek jelenléte Románia parlamentjében meg fog látszani az erdélyi magyar ügy képviseletén is.

A sajtótájékoztató zárásaként Ferencz Csaba rámutatott: óriási dolog, hogy tíz európai tagállamban is sikerült összegyűjteni az SZNT európai polgári kezdeményezéséhez szükséges aláírást, ugyanakkor ennél is örömtelibb, hogy nincs olyan EU-s ország, ahol ne támogatták volna jónéhány szignóval a kezdeményezést. „A nemzeti régiók ügye egy európai ügy, az SZNT pedig megteremtette annak a lehetőségét, hogy mindenki a sajátjának tekinthesse a kezdeményezést, mely így sikerre van ítélve” – mondta az SZNT alelnöke.

EMNT