Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, az Európai Parlament volt alelnöke és több cikluson át tagja levélben fordult az Európai Bizottság alelnökéhez, Vera Jourovához, az EMNT nevében.

Věra Jourovának, 

az Európai Bizottság alelnökének 

Brüsszel 

Tisztelt Alelnök Asszony! 

 Az Ön javaslatára az Európai Bizottság 2021. január 14-én hozott döntést arról, hogy nem kezdeményez törvényhozási eljárást a példás európai összefogással, több mint egymillió aláírással megtámogatott Minority SafePack Initiative (MSPI) nevű európai polgári kezdeményezés ügyében. 

Az Európai Bizottság döntése cinikus és szégyenteljes. Jól tükrözi azt a kettős mércét, amelynek elszenvedői vagyunk immár több évtizede. Míg más kisebbségi közösségek vagy az unióba irányuló migráció kapcsán Ön és az Európai Bizottság az emberi jogok és az identitáshoz való jog élharcosának mutatják magukatés buzgón kiállnak az adott közösség védelmében, ezenközben az európai őshonos közösségek kultúrájának, nyelvének, hagyományainak, megmaradásának és jogainak védelme sem önt, sem pedig az Európai Bizottságot igazából nem érdekli. 

Biztosan Ön is tudja, hogy az unió lakosságának mintegy tizede valamilyen nyelvi, vallási vagy regionális közösség, valamely kisebbség tagja. Legutóbbi határozatával az Európai Bizottság az ezek sorsával való törődést utasítja vissza. A brüsszeli testület ezáltal hátat fordított az európai történelem és az európai kulturális hagyaték jelentős részének is. Az európai kulturális örökség ugyanis nemcsak a többségi nemzetek kultúrájából áll, hanem a veszélyeztetett és a kihalófélben lévő közösségek kultúrájából is. Engedje meg, hogy felhívjam a szíves figyelmét arra, hogy az európai veszélyeztetett kultúrák védelme van annyira fontos, mint a tengerfenék, a veszélyeztetett állatok vagy a környezetvédelem különböző területei. Önök mégis elutasították védelmük jogi rendezését. 

A sikeres európai polgári kezdeményezések merev visszautasításával ugyanakkor az Európai Bizottság gúnyt űz saját magából és az uniós intézményrendszerből is. A Lisszaboni Szerződés által 2009-ben bevezetett új demokratikus intézmény, az Európai Polgári Kezdeményezés (European Citizens‘ Initiative) óriási hírverést kapott a maga idején. Azzal ámították az embereket, hogy a közvetlen demokrácia eszközével, egymillió aláírás sikeres összegyűjtésével az unió polgárai maguk is törvényhozási folyamatot indíthatnak el. A valóság azonban az, hogy egy évtized alatt egyetlen eredményes állampolgári kezdeményezés nyomán sem indult törvényhozási eljárás. Most sem. Az eddigi szomorú tapasztalat az, hogy a polgári kezdeményezés intézménye az Európai Bizottság számára egyszerű díszlet.  A jelek szerint Önt és az Európai Bizottságot nem érdekli az emberek hangja! Semmibe veszik a többmillió aláírást, a kezdeményezéseket, az évekig tartó munkát, semmibe veszik a demokratikusan kifejezett közösségi véleményt. 

1989 előtt azt hihettük, hogy Brüsszelben nem ismerik a helyzetünket. A kommunizmus bukása után azt gondoltuk, akarnak, de nem tudnak segíteni. Most, harmincegy évvel a rendszerváltozás után pedig rá kell döbbennünk arra, hogy vannak ugyan döntéshozók, akik európainak tartják magukat, de nem akarnak segíteni a helyzetünkön! Az Európai Bizottság Minority SafePack-ügyben hozott döntése szomorú tükre annak, hogy miként gondolkodnak Önök a még létező európai örökségről és a sokat emlegetett sokszínűségről. 

Az uniós intézményrendszer egyetlen, demokratikusan választott testülete az Európai Parlament. Bár törvényhozási jogköre messze elmarad az Európai Bizottságétól, az EP 2020. december 17-i, az MSPI-t támogató határozatával már irányt mutatott a Bizottságnak és a tagállamoknak a demokrácia és az őshonos közösségek tisztelete és védelme terén. Tisztelettel kérem, vizsgálják felül a Bizottság elfogadhatatlan döntését, és szerezzenek érvényt a Parlament támogató határozatának. 

 

Nagyvárad, 2021. január 26. 

Tőkés László 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

az Európai Parlament volt tagja 

EMNT

Facebook