Mély fájdalommal értesültünk VEKOV KÁROLY történész, volt egyetemi oktató és parlamenti képviselő halálhíréről.

Az életének 74. évében elhunyt Vekov Károly nem csak a történelemtudományok doktoraként alkotott maradandót a középkori intézményrendszer és művelődéstörténet, valamint a kommunista korszak pereinek tanulmányozásával, de aktív közéleti szerepvállalásával, valamint az erdélyi magyar közösség érdekvédelmi harcában folytatott kitartó és következetes munkájával mindannyiunk számára követendő példa volt és marad. Emlékeztetünk: Vekov Károly egyike volt azoknak, akik 2004-ben elsőkként nyújtották be Székelyföld területi autonómiastatútumának tervezetét a román parlamentben.

Munkássága során mindig az összmagyar, nemzeti érdek védelmét tartotta elsőrendűnek, épp ezért tartjuk megtisztelőnek és jövőbeli munkánkra való tekintettel is irányadónak a tényt, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt megalakításából is aktívan kivette részét.

Halálával pótolhatatlan űrt hagy maga után.

A gyászoló családnak vigasztalódást kívánunk!

Emléke legyen áldott!

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Elnökségei

Kolozsvár,

  1. 10. 08.

Nagy Csaba