Mint ismeretes, egy nemrégiben elfogadott kormányhatározat értelmében minden Romániában működő egyesületnek és alapítványnak nyilatkozattételi kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy kik az általuk elköltött pénzügyi erőforrások valós kedvezményezettjei. Mindez azonban jelentős adminisztrációs és anyagi megterhelést jelent a szervezetek számára, így az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az ombudsmanhoz (az állampolgári jogok biztosához) fordult, kérve, hogy az említett határozat kapcsán felmerülő problémákat jelezze az alkotmánybíróság irányába.

Az EMNT folyamodványából kiderül: a határozat szerint évente, valamint minden alkalommal, amikor a szervezetek vezetőségében személycsere történik, el kell juttatni az illetékes hatóságokhoz a kedvezményezettekről szóló nyilatkozatot, ugyanakkor ez jelentős többletadminisztrációt jelent, mely akadályozza az egyesületek és alapítványok zavartalan működését. Kása Zsolt, az EMNT országos alelnöke elmondta: egy korábbi felmérés szerint a romániai egyesületek közel 80%-ának évente kevesebb mint 10.000 lejes összbevétele volt, így e mostani – fölösleges – nyilatkozattétellel járó többletkiadások szintén hátrányosan érinthetik a szervezeteket. Ugyanakkor a nyilatkozattétel esetleges elmulasztásáért aránytalanul magas bírságot (5.000 és 10.000 lej közötti összeget) helyeztek kilátásba, mely esetleges büntetések megpecsételhetik számos, egyébként a közösségért önzetlenül munkát vállaló szervezet életét. Kása Zsolt jelezte: több európai uniós ország hasonló rendelkezését is megvizsgálták (így Németországét, Ausztriáét vagy épp Magyarországét), ám azokban nem szerepel az évi rendszerességű nyilatkozattételi kötelezettség, hanem kizárólag azokra az alkalmakra szorítkoznak, amikor személyi változások mennek végbe az egyesületek vagy alapítványok vezetőségében. Az ombudsmanhoz eljuttatott EMNT-s dokumentum rámutat: e mostani romániai szabályozás értelmetlen, s leginkább arra alkalmas, hogy az egyébként is gyakran nehéz helyzetben tevékenykedő civilek munkáját fölösleges bürokratikus eljárásokkal terhelje”.

Nagy Csaba