A kolozsvári főkonzulátus közzé tette a Magyarország területére való beutazáshoz szükséges méltányossági kérelmet, illetve minden olyan fontos tudnivalót, amely a magyar határ átlépéséhez szükséges. 

A Hivatalos Értesítő 2020. évi 26. számában jelent meg a magyarországi Országos Rendőrfőkapitány határozata, amely a Magyarország területére való beutazással kapcsolatos méltányossági kérelmek benyújtásának szabályait rögzíti. Méltányossági kérelmet kizárólag a Rendőrség ügyintézési portálján, az alábbi linkre kattintva lehet benyújtani:

https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/

Itt az Államhatáron történő beutazáshoz méltányossági kérelem menüpontot (a legalsó ikon) kell kiválasztani. Ezt követően lehetőség van ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkezők számára az azonosításra, de korábbi ügyfélkapus regisztráció nélkül is benyújtható a méltányossági kérelem.

FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK RÉSZLETEIRŐL

 1. A méltányossági kérelmet nem csupán az érintett, hanem törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is benyújthatja.
 2. 2. Közeli hozzátartozók esetén elegendő egy kérelmet benyújtani.
 3. A kérelemben – ahogy eddig is – rögzíteni kell a határátlépés célját, azaz a különös méltánylást jelentő okot, és minden releváns adatot, illetve, ha van, csatolni kell az alátámasztó dokumentumot.
 4. A Határozat felsorolja, különösen mit tekint különös méltánylást jelentő oknak:
 • bírósági, hatósági eljárásban részvétel;
 • olyan üzleti tevékenység, amelyet kormányzati szerv megbízásából végez;
 • egészségügyi ellátás igénybevétele;
 • tanulói jogviszony alapján fennálló vizsgakötelezettség;
 • fuvarozáshoz kapcsolódóan a fuvar indulási helyére való utazás, illetve az ilyen munkavégzést követően hazautazás;
 • közeli hozzátartozó temetése.
 1. A formai hibás, nem magyar nyelvű, nem kellően alátámasztott kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
 2. Az alátámasztó dokumentumok eredeti példányát a határátlépéskor be kell mutatni.

Forrás: https://kolozsvar.mfa.gov.hu/

Nagy Csaba