2019 október 31-én, 18 órától, a temesvári Új Ezredév Református Központ kamarakoncerttemében  emlékeztünk a Temesvári Forradalmat elindító gyülekezet és lelkipásztora harminc évvel ezelőtti hősies kiállására, valamint  az egyetemes magyar szavalóművészet kiemelkedő alakjára, Illyés Kingára.  A „Szabadnak lenni mit jelent?”- Karácsony és Húsvét között Erdélyben – című előadást László Zita színművésznő, a Szatmárnémeti  Északi Színház Harag György Társulatának tagja és Hencz József zeneszerző mutatta be. A történelmi hűség jegyében a bemutató előadás helyszíne Temesvár volt, ezt követően Nagykárolyban is bemutatták a darabot november 21-én. A Károlyi-kastély lovagtermében közel százan gyűltek össze.

1989 október 31.-én, amikor a temesvári református templom fokozott megfigyelés alatt állt, Illyés Kinga félelmet nem ismerve eleget tett Tőkés László akkori református lelkipásztor meghívásának és a forradalom kirobbanása előtti felfokozott pillanatokban drámai erejű szavalóestjével további erőt adott a temesvári gyülekezetnek a kitartáshoz, lelkipásztoruk melletti kiálláshoz. Ezzel a bátor kiállással vállal sorsközösséget a hatalmasságokkal szembeforduló gyülekezettel, Péterfi Lajos színésztársával egyetemben.

Illyés Kinga sajnos már nem lehet köztünk, de a fáklyát átvette tőle László Zita színművésznő, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának tagja, aki egyben Illyés Kinga tanítványa volt. A szatmári társulat tagja hangfelvételről rekonstruálta a korábbi előadás anyagát és lelkén átrezegtetve, átdolgozva életre keltette. Emberi és művészi hitvallását terjesztve, tudatosította megmaradásunk fontosságát a legnagyobbtól a legkisebb közösségig.

Ennek a hitvallásnak a keretében László Zita színművész a produkciójával érzékletesen vezeti végig a nézőt az eseményeken, előadásában felidézi a diktatórikus múlt félelmekkel, rettegéssel telt életérzését, a változás eufórikus, boldog pillanatait, a kiábrándultsággal való szembesülés érzését. A megzenésített versek, dalok, a dokumentarista jellegű újságcikkekkel teszik egységessé az előadást. Hencz József zeneszerző zongoristaként is részese a darabnak.

Illyés Kinga Széchenyi-díjas előadóművész, Marosvásárhely díszpolgára, aki önálló estjeivel évtizedeken keresztül szórakoztatta az erdélyi és magyarországi közönséget, műsorait a tengerentúlon is bemutatta.  Különleges személye az egyetemes magyar előadó-művészet klasszikus csillagává emelkedett. Egész életét a magyar nyelv és kultúra ápolásának, magyar nemzet művelésének, felemelésének, és szülőföldjén maradásának szentelte.

szerk

Facebook