Az új magyar egység megteremtéséért és a magyarellenesség miatt vonulnak utcára október 1-jén Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Néppárt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári Párt és a Minta ifjúsági szervezet szervezésében.

Sándor Krisztina: „Meg kell tanulnunk kulcshelyzetekben egyszerre lépni”

„Legutóbb másfél hónappal ezelőtt, augusztus 20-án, találkoztam önökkel ugyanitt, a felemelő, közösen megélt nemzeti ünnepünkön. Rá két napra Marosvásárhely polgármestere – a nemzeti ünnepünkre való mindenféle tekintet és tisztelet nélkül – bejelentette, hogy kezdeményezi a római katolikus iskola épületének visszaállamosítását. Kérdem én: mikor jön el az ideje annak, hogy bármely erdélyi város polgármestere, bármely erdélyi megye vezetője e városok múltját és az ott lakó magyar közösséget tiszteletben tartsa? Mikor érjük meg azt, hogy elismert és megbecsült tagjai lehetünk annak a társadalomnak, amelynek fenntartásához ugyanolyan mértékben járulunk mi is hozzá, mint a számbeli többség?! Tudom, egyelőre költői kérdések ezek. Főként itt, Marosvásárhelyen” – kezdte felszólalását Sándor Krisztina. Az EMNT ügyvezető elnöke rámutatott: ahol már 20% alá csökkent a magyarság létszáma, ott elkezdték felfedezni a város sokszínűségét, értékes magyar vagy szász örökségét, de ahol még 43%-ot alkot a magyarság – mint például Marosvásárhelyen –, ott „még vívni kell a harcot egymással”. „Románia 12 éve tagja az Európai Uniónak, és még több éve annak, hogy aláírta azokat a nemzetközi egyezményeket és ajánlásokat, amelyek lehetőséget adnak a békés egymás mellett élésre. És mégsem ez a szempont: hanem a csendes, alattomos – olykor felszínre is törő – igyekezet, aminek célja csak egy lehet: hogy mi itt ne legyünk, hogy mi itt ne érezzük jól magunkat, sőt, se terveink, se jövőképünk ne legyen. Ebbe mára sokan beletörődtek, emiatt sokan elmentek, de akik ma itt vagyunk – azokkal együtt is, akik nem mertek vagy nem akartak ide jönni bármilyen okból is –, azoknak fel kell venni a kesztyűt. Vállalni kell a harcot, a helytállást, és mindenek felett: saját törvényeink betartását és betartatását! Számon kell kérni a létre nem hozott egyetemi kart, követelni Beke és Szőcs szabadon bocsátását, az úzvölgyi temető maradéktalan visszaállítását, a visszaállamosítás azonnali beszüntetését. Meg kell tanulnunk kulcshelyzetekben egyszerre lépni. Ebben mindhárom pártnak és a két nemzeti tanácsnak is megvan a maga felelőssége. Remélem, a bölcsesség is megadatik hozzá. Mielőbb, annál jobb” – zárta beszédét Sándor Krisztina.

Csomortányi István: „Amennyiben sikerül programjainkat összeegyeztetni, és vállalja, hogy függetlenként indul, akkor Soós Zoltán jelöltségét támogatni tudjuk”

„Az idei nyár sok tekintetben nevezhető rendkívülinek, s olyan időket hozott vissza, melyekről azt gondoltuk, egyszer és mindenkorra eltűntek az erdélyi magyarság hétköznapjaiból. Az úzvölgyi eseményekkel kezdődött provokáció-sorozat is azt bizonyítja, hogy Romániában állami szintre emelkedett a magyarellenesség. Épp ezért mára már nem elég kizárólag beadványokkal, feljelentésekkel és kérvényekkel harcolnunk igazunkért: itt, a közterületeken – miként most a marosvásárhelyi Színház téren is – világossá kell tennünk akaratunkat és azt, hogy elutasítjuk a provokációt, az intézményesített magyarellenességet és az etnikai feszültségkeltést” – kezdte felszólalását Csomortányi István. A Néppárt elnöke elmondta, a marosvásárhelyi megmozdulásnak két fő üzenete van: a Ne bántsd a magyart! jelszóval az erdélyi magyar közösséget ért sorozatos támadásokra kívánják felhívni a figyelmet, miközben szükségessé vált egy új magyar egység megteremtése is. „Amikor egységről beszélünk, nem egypártrendszerről beszélünk. Szerencsére mára már a legtöbben megértették, hogy a politikai pluralizmus érték, az egység gondolata pedig nem lehet a politikai monopólium fenntartásának eszköze. Mi egy olyan új magyar egység és magyar-magyar együttműködés megteremtését kérjük, melyben mindenkinek helye van, s ahol egyetlen közös cél van: a nemzeti érdek szolgálata” – hangsúlyozta Csomortányi. A pártelnök rámutatott: Marosvásárhely helyzete az erdélyi magyarság helyzetének keresztmetszete, s ha ott nem sikerül a magyarság szempontjából pozitív előmozdulást elérni, az a teljes közösség életére is kihatással lehet. „Ha valahol elsőként meg kell oldani a magyar-magyar együttműködés kérdését, akkor az épp Marosvásárhely. Ahogy korábban, most is azt kérjük, hogy egy olyan koalíciós vagy független polgármester-jelöltje legyen Székelyföld fővárosának, melyet mindenki nyugodt szívvel tud támogatni. Bár jelen kérésünket az RMDSZ megkerülte, még mindig azt mondom, van megoldás: amennyiben sikerül programjainkat összeegyeztetni, és vállalja, hogy független jelöltként elindul, akkor Soós Zoltán jelöltségét támogatni tudjuk. Legyen Marosvásárhely a kiindulópontja a magyar-magyar párbeszédnek és az új egységnek” – zárta felszólalását Csomortányi István.

szerk

Facebook