Október 27-én a marosvásárhelyi Vártemplomban közösen üléseznek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács küldöttei.

Tőkés László, az EMNT elnöke és Izsák Balázs, az SZNT elnöke közös levélben hívták össze a két szervezet küldötteit, valamint megerősítették: „A romániai magyar nemzeti közösség a román és a magyar nép közötti történelmi megbékélésben érdekelt, abban, hogy Magyarország és Románia között hosszú távú jó viszony alakuljon ki, és a kölcsönös bizalom légkörében váljon a két ország egymás stratégiai partnerévé. Ennek azonban elengedhetetlen előfeltétele a romániai magyar nemzeti közösség számára biztosítani törvényesen elismert jogainak tényleges gyakorlását, e jogok bővítését és intézményi garanciáinak megteremtését.”

Az együttes ünnepi ülés napirendjén szerepel a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezet negyedik beterjesztése, a Romániai Magyar Nemzeti Közösség Személyi Elvű Autonómiájára vonatkozó törvénytervezet ismételt beterjesztése, a partiumi autonómia ügyének előmozdítása, a romániai magyar tanügyi autonómia bevezetése, az erdélyi közösségi rendszer átalakítása a magyarság etnikai jelenlétének és közösségi igényeinek figyelembevételével. A két testület ugyanakkor újjáalakulásának 15-ik évfordulóját ünnepli. Az együttes ülés egyben Székelyföld Autonómiájának Napjára és a november 18-i sepsiszentgyörgyi Székely Nagygyűlésre való mozgósítás és felkészülés is.

Az ülés hagyományos módon, de az ünnepi alkalomra való tekintettel is nyitott a nagyközönség és a sajtó számára.

szerk

Facebook