sírjatok kérlek

ti egyre távolabbról tapsolók

kik velem haltatok egy kicsit

most is mint annyiszor

ti akikért végigéltem

annyi keserű életet

és annyi de annyi gyönyörű halált

jó éjszakát”

(Kányádi Sándor)

 

Részvétnyilvánítás

Mély megrendüléssel értesültünk Kányádi Sándor Kossuth-díjas írónak, a nemzet művészének halálhíréről.

Nagygalambfalvi születésű erdélyi írónk egyike volt a kortárs magyar irodalom legjelentősebb és legfrissebb alkotóinak. Munkásságával nem csak az erdélyi magyar irodalmat gazdagította, de – számtalan gyermekversén keresztül – népszerűsítette a versmondást is, valamint iskolák, könyvtárak és művelődési házak rendszeres és fáradhatatlan vendége volt – mindig szem előtt tartva az irodalom népszerűsítésének szükségszerűségét.

Számára a magyar kultúra szeretete és anyanyelvének mesterszintű művelése magától értetődő természetesség volt. Alkotásai olyan felbecsülhetetlen értékű kulturális kincseink, melyek a korábbi nemzedékek számára menedéket jelentettek a diktatúra éveiben, napjainkban pedig ékes bizonyítékai a kivilágló szellem és a magyar irodalom diadalának.

Kányádi Sándor halálával mindannyian szegényebbek lettünk. Távozása pótolhatatlan űrt hagy maga után.

A gyászoló családnak mielőbbi vigasztalást kívánunk!

Emléke legyen áldott!

Szilágyi Zsolt,

az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke

Sándor Krisztina,

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke

Kolozsvár, 2018. 06. 20.

Ambrus Istvan