Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács meghívására június 9-én Kolozsváron tartja soron következő választmányi ülését az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (European Language Equality Network – ELEN), melynek – 2014 óta – az EMNT is teljes jogú tagja. A tanácskozást megelőző napon nemzetközi sajtótájékoztatót tartottak az EMNT kolozsvári székházában Ferran Suaynek, az ELEN katalán elnökének, Dòmhnall MacNèillnek, az ELEN skót nemzetiségű alelnökének, Elsa Quintasnak, az ELEN galíciai választmányi tagjának, valamint Sándor Krisztinának, az EMNT ügyvezető elnökének jelenlétében.

Az eseményen elhangzott: az ELEN-nek, mint az Európai Unióban lobbitevékenységet kifejtő ernyőszervezetnek, 150 nyelvvédő- és civil szervezet a tagja, s 44 nyelvi közösség érdekeit képviselik. Legfőbb céljuk, hogy az Európai Unióban használt, kisebbségben lévő, veszélyeztetett nyelveket védjék a különböző nemzetközi fórumokon, s amint azt korábban Davyth Hicks, a szervezet főtitkára kijelentette, őrködni kívánnak a romániai magyar közösség nyelvi jogainak érvényesülése fölött is.

Újjáéledő nyelvi mozgalmak Európa-szerte

A sajtótájékoztató elején Sándor Krisztina köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta: 2014 óta az EMNT rendszeresen részt vesz az ELEN munkájában, európai uniós projektekben partnerként is közreműködnek, s minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy nemzetközi fórumokon is képviseljék az erdélyi magyar közösség nyelvi jogokkal kapcsolatos küzdelmeit. „Az ELEN széles körben látja el jogvédő feladatát, s tekintettel a tagság sokszínűségére, számos kisebbségben lévő és veszélyeztetett nyelvvel találkoztunk a közös munka során. Látnunk kell: Európában egyre inkább tapasztalható a nyelvi mozgalmak újjáéledése, s közös célunk a nyelvi diszkrimináció teljeskörű visszaszorítása. Az ELEN egy dinamikusan fejlődő, európai szintű lobbiszervezet, Davyth Hicks, a szervezet főtitkára pedig Brüsszelben tevékenykedve végzi a jogérvényesítést” – jelentette ki Sándor Krisztina.

Alakuló együttműködés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel

Sándor Krisztina beszámolt arról is, hogy a sajtótájékoztatón résztvevő ELEN-küldöttség találkozott a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem két képviselőjével, név szerint dr. Szenkovics Dezső dékánhelyettessel és dr. Toró Tibor adjunktussal. A találkozó során a külföldi vendégek megismerték az egyetem működését, az ELEN képviselői pedig kifejezték együttműködési szándékukat – különösen arra való tekintettel, hogy a nemzetközi ernyőszervezetnek egyetemek is tagjai, amelyek együttműködésével az ELEN kutatói hálózatot szeretne létrehozni a nyelvi jogok tárgykörén belül.

 Tájékoztatják az EU vezetőit

Ferran Suay kijelentette: az európai nyelvjogi helyzet vizsgálatakor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az Európai Unióban közel 55 millió ember – a teljes lakosság közel 10%-a – kisebbségi nyelvet beszél. „Ez az 55 millió európai polgár a mi célcsoportunk, s az ő nyelvjogi helyzetükről tájékoztatjuk az Európai Unió döntéshozóit. Emellett EU-s projekteket bonyolítunk le, mint például az „Európai nyelvek a digitális világban” nevet viselő kezdeményezésünk vagy épp a kisebbségi nyelvek oktatására és népszerűsítésére vonatkozó projektjeink” – mondta az ELEN elnöke.

Elsa Quintas elmondta: szülőföldjén a galíciai nyelv megmentéséért dolgoznak, s céljuk, hogy minél szélesebb körben, így a médiában és az igazságszolgáltatás területén is használhatóvá tegyék azt. Az ELEN választmányi tagja hangsúlyozta: az ernyőszervezet nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi fórumokon is láthatóvá váljanak az európai nyelvi kisebbségek jogérvényesítő harcai, ugyanakkor a helyi közösségeket is megfelelően lehet az ELEN-en keresztül tájékoztatni az európai döntéshozás menetéről.

 Dòmhnall MacNèill elmondta: a gael nyelvet a skót lakosság alig 1%-a beszéli, ennek ellenére komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megvédjék a komoly történelmi múlttal rendelkező nyelvet. „Az ELEN különlegessége az a sokszínűség, melynek segítségével több millió ember és több tucat kisebbségben lévő és veszélyeztetett nyelv érdekeit képes megvédeni” – hangsúlyozta MacNèill, aki egyben az ELEN alelnöke.

 Támogatják a többnyelvű feliratok kihelyezését is

 A sajtótájékoztató végén – újságírói kérdésre válaszolva – Ferran Suay elmondta: a szombati választmányi ülés során áttekintik az elmúlt időszak eseményeit, valamint meghatározzák az ELEN jövőre vonatkozó cselekvési tervét. Az ELEN elnöke hozzátette: tisztában vannak az erdélyi magyar közösség nyelvjogi helyzetével, melyről a választmányi ülés során további tájékoztatást kapnak, s hangsúlyozta, az Európai Unió területén használt minden kisebbségi nyelvet tiszteletben kell tartsanak a hatóságok, s biztosítaniuk kell a szabad használatát, s mindezen irányelvek Romániára is vonatkoznak. „Az ELEN minden tagját támogatja saját nyelvjogi küzdelmeiben, így az EMNT-t is. Természetes, hogy például a kolozsvári többnyelvű feliratok ügyét is kiemelten fontosnak tartjuk” – zárta felszólalását Ferran Suay.

Ambrus Istvan