A székely szabadság napjának szervezői és részvevői bizakodásra okot adó elégtétellel könyvelték el, hogy a marosvásárhelyi megemlékezés és tiltakozó felvonulás törvényes és normális keretek között zajlott le, hogy az előző években alkalmazott hatósági önkény, korlátozó intézkedések és retorziók egyelőre elmaradtak.

Amint az köztudott, a román hatóságok azonban ez alkalommal is gondoskodtak egy immár megszokott, jól célzott atrocitásról, amikor is a Székely Nemzeti Tanács Marosvásárhelyre utazó külügyi megbízottját, Dabis Attila jogvédőt a borsi határátkelőnél önkényesen feltartóztatták, majd az országból kiutasították.

Tőkés László európai képviselő a szabadságnapi rendezvényről Strasbourgba érkezvén, már hétfő esti felszólalásában az Európai Parlament elé tárta a botrányos esetet. Rámutatott, hogy Dabis Attilának a Ceaușescu-idők módszereire emlékeztető kiutasítása nem egyedi eset. Amint erről az Európai Bizottságnál már 2015-ben is panaszt tett (lásd mellékelve) Romániában, nevezetesen Marosvásárhelyen már kezdettől fogva hatósági zaklatásnak, retorzióknak és szankcióknak vannak kitéve a székely autonómiamozgalom képviselői.

Dabis Attilának a magyar–román országhatáron egy konkrét indoklás nélküli iratot nyomtak a kezébe, mely a 2005/102. számú sürgősségi kormányrendeletre való hivatkozással vonja meg tőle az országba való belépés jogát. A hivatkozott jogszabály egyébként azon személyek „nem hivatalossá” nyilvánításáról rendelkezik, akik „veszélyt jelentenek a közrendre, a nemzeti biztonságra vagy a közegészségügyre”. Az ő esetében egyik sem forog fenn. Csak találgatni lehet, hogy mit rónak fel neki.

Erdélyi képviselőnk jogfosztónak ítélte a hatósági eljárást, mely ellentmond Románia törvényeinek s magának az idézett kormányrendeletnek, ami bírósági végzéshez köti az érintett személyek kiutasítását. Ugyanakkor az intézkedés az Európai Unió négy szabadságelvének egyikét is megsérti, mely az európai állampolgárok szabad mozgását szavatolja az Unió országaiban.

„Dabis Attila semmi törvénytelenséget nem követett el, hanem csak a romániai magyar nemzeti közösség jogait és érdekeit védelmezi” – zárta tiltakozó felszólalását Tőkés László. Feltételezés szerint egyetlen „bűne” tehát az volt, hogy Székelyföld területi autonómiájának nagyköveteként képviseli az ügyet a nagyvilágban; legutóbb pedig az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az SZNT azon közös árnyékjelentésének volt az egyik megfogalmazója, melynek nyomán az Európa Tanács illetékes bizottsága – egyebek mellett – az erdélyi magyarok jogainak a tiszteletben tartására szólította fel Romániát.

Dabis Attila önkényes kiutasítása tulajdonképpen a törvényes magyar jogvédelem és a székely autonómia elleni megtorló intézkedésnek számít – ami ellen az EP-képviselő szerint határozottan tiltakozni kell az európai fórumokon.

F E L S Z Ó L A L Á S

a román hatóságok magyarellenes retorziói tárgyában

annak kitéve a székely autonómiamozgalom képviselői, illetve a Székely Nemzeti Tanács által szervezett Székely Szabadság Napjának szervezői és résztvevői.

Ennek egyik legutóbbi, kirívó esete Dabis Attilának, az SZNT külügyi megbízottjának Romániából való indoklás nélküli kiutasítása. A Ceaușescu-időkre emlékeztető jogfosztás ellentmond Románia törvényeinek, és megszegi az európai állampolgárok szabad mozgására vonatkozó alapvető szabadságelvet.

Tiltakozom bírói végzés nélküli kitiltása és nemkívánatos személlyé való nyilvánítása ellen, hiszen Dabis Attila semmi törvénytelenséget nem követett el, hanem csak a romániai magyar nemzeti közösség jogait és érdekeit védelmezi.

Tőkés László

EP-képviselő

Facebook