Mint ismeretes, a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt 2012 áprilisában fogadta el a Magyar Országgyűlés. A törvény értelmében a magyar nemzeti értékek, és azokon belül a hungarikumok, olyan megőrzendő és egyedülálló nemzeti kincsek, amelyek ezer szállal kötődnek tájainkhoz, történelmünkhöz, társadalmunkhoz, kultúránkhoz, és amelyekhez mi, a magyar nemzet tagjai is ezer érzelmi szállal kötődünk.

Az elmúlt években Erdélyben sorra alakultak meg az Értéktár Bizottságok, így létrejöhetett a szatmári, az érmelléki és a Bihari Értéktár Bizottság is. Utóbbi 2015 végén alakult meg, s célja a Bihar megyében fellelhető nemzeti értékek összegyűjtse, rendszerezése. Működése során a Bizottság már számos települési értéket összegyűjtött, s mint ahogy a sajtóban többször is közölték, továbbra is várják a javaslatokat a bihariertektarak@gmail.com e-mail címen arra vonatkozóan, hogy mely értékeket szerepeltessék Bihar megyéből.

Kiemelt nemzeti jelentőségű tevékenységről lévén szó, a Bihar megyei Értéktár Bizottság kiváló kapcsolatot ápol a Debreceni Értéktár Bizottsággal, mellyel több esetben is egyeztetettek és együttműködtek a bihari illetékesek. Legutóbb éppen két hete tárgyaltak Debrecenben a Bihari értékek közös megjelenítésének lehetőségeiről. Az értékmentő munka eredményeként hamarosan elkészül a Nagyváradi Értéktár is, melyet a Hungaricum Bizottság is támogat.

A Bihar megyei Értéktár Bizottság létrehozásának kezdeményezője a Magyar Polgári Egyesület volt, mely Bihar megyében fejt ki közművelődési és hagyományőrzési tevékenységet, s amelyhez az elmúlt években több diákprogram, hagyományőrző tevékenység, számos kulturális esemény megszervezése is kötődik, valamint missziójának tekinti a hagyomány- és értékmentést, értékeink számontartását, számbavételét és megőrzését, és mindezek megismertetését úgy az idősebb, mint az ifjabb generációkkal. A Bihar megyei Értéktár Bizottság – melynek megalakulását az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács támogatta és az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság is bejegyezte megalakulását – ennek az értékőrző munkának a szellemében működik.

Facebook