2016 októberében az Európai Parlament Néppárti Frakciójának és a Wilfried Martens Európai Tanulmányi Központnak a szervezésében rangos konferenciára került sor Brüsszelben Európa elrablása egykor és most címen. A szépséges föníciai királylány, Európé elrablása mitológiai történetének metaforikus értelmében a tanácskozás a XX. század totalitárius rendszereit, köztük is elsősorban a szovjet kommunizmust jelölte meg Európa újkori „elrablójaként”. Bemutatva a megrabolt földrészünk „visszaszerzését” sikerre vivő ellenállók és szabadságharcosok küzdelmét, mely a kommunizmus bukásához és Európa újraegyesüléséhez vezetett, másodsorban arra a jelenkori veszélyre kívánta felhívni a figyelmet, hogy a populizmus, az irredentizmus, az idegengyűlölet, a tekintélyuralom és a Nyugat-ellenesség Európa ismételt elrablásának a kockázatát hordozza magában.

Tőkés László képviselő tegnap esti európai parlamenti felszólalásában a hivatkozott konferencia gondolatmenetétől eltérően a globalista hatalmi erők által programszerűen meghirdetett és támogatott migrációban jelölte meg azt a veszélyforrást, mely Európa újbéli „elrablásával” fenyeget.

Az Európai Parlamentnek a dublini rendszer reformjára vonatkozó novemberi határozata, valamint a decemberi uniós csúcstalálkozó egyaránt arra mutatnak, hogy Brüsszel nem megállítani akarja a migrációt, hanem – épp ellenkezőleg – be akarja hozni, majd kötelező erővel szét akarja osztani a migránsokat. A Magyarországgal szemben foganatosított különféle intézkedések és eljárások (jelentés a magyar jogállamiságról, kötelezettségszegési, illetve bírósági eljárások a menekültkvóták és a CEU ügyében stb.) ugyanebbe az irányban mutatnak. Az ún. Soros-tervvel konvergáló ENSZ-migrációs paktum pedig az ENSZ alapokmányában előírt nemzeti önrendelkezés elvének, illetve a tagállamok szuverenitásának a súlyos sérelmére immár globális szintre terjesztené ki a központilag eltervezett és menedzselt bevándorlás rendszerét.

Magyarország, illetve a néppárti Fidesz–KDNP-kormány álláspontjának megfelelően erdélyi képviselőnk kijelentette, hogy mind az Uniónak, mind tagállamainak meg kell védeniük saját európai és nemzeti identitásukat. Ragaszkodva keresztény kultúránkhoz és életformánkhoz – visegrádi szövetségeseinkkel egyetértésben – szuverén jogunk dönteni arról, hogy kikkel éljünk együtt, és hogy ne váljunk „bevándorló országgá”. Tőkés László szerint Magyarországnak magyar országnak kell maradnia. Korábban többször is annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Románia is meg akar maradni Romániának, miképpen Erdély is Erdélynek a régiók Európájában.

Tőkés László

EP-képviselő

sajtóirodája

Facebook