Az 1956-os magyar forradalom vérbe fojtásának emléknapján, november 4-én, a forradalom eseményeiről és hőseiről tartott megemlékezést az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kolozs megyei szervezete a máramarosszigeti börtönmúzeumban.  Az eseményen Schwartz Róbert, az EMNT Kolozs megyei szervezetének elnöke is jelen volt.

Az erdélyi hősöket bemutató Két hét szabadságharc című vándorkiállítás megnyitásával és történelmi előadással tisztelegtek a jelenlevők az 1956-os szabadságharcosok emléke előtt. Az erdélyi ’56-osokat bemutató vándorkiállítás összeállításához egyedi levéltári dokumentumokat, fényképeket, interjúkat és személyes vallomásokat is felhasználtak, melyek az erdélyi magyar közösségnek az ’56-os magyarországi forradalom eseményei által kiváltott szabadságmozgalmát és áldozatait mutatta be. Az adatokat a Babeș—Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézet kutatócsoportja, a Buza László Egyesület tárta fel, értékelte és rendszerezte.

Schwartz Róbert, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kolozs megyei elnöke köszöntötte a megemlékezőket, majd ismertette az erdélyi 56-osok életútját feltáró közös kutatási programot és a vándorkiállítás korábbi helyszíneit. A máramarosszigeti Memorial börtönmúzeum muzeológusa, Dr. Dobes Andrea kihangsúlyozta az intézmény fontos küldetését: megismertetni a fiatalokkal a kommunizmus egykori borzalmait, az ártatlanul meghurcolt áldozatok sorsát, és így vésve a fiatalok emlékezetébe a történelmi időszak jelentőségét.

Dr. Lönhárt Tamás és Dr. Hunyadi Attila egyetemi adjunktusok előadásaikban az 1956-os magyar forradalom eseménysorozatát és annak erdélyi vonatkozásait ismertették.  Őket követően Szabó Zsolt egyetemi hallgató, a Máramarosszigeten református papként tevékenykedő és az 1956-os forradalmi megmozdulásokban részvétel miatt elítélt Balaskó Vilmos életútját mutatta be.

Az 1956-os emlékbizottság támogatásával létrejött kiállítás november 26-ig megtekinthető a máramarosszigeti Memorial börtönmúzeumban. Az eseményt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Búza László Egyesület és a máramarosszigeti Memorial börtönmúzeum szervezte.