Kedden egy húszéves velszi fiatal hét napig tartó éhségsztrájkba kezdett, hogy felhívja a figyelmet a velszi nyelvet érintő jogsértésekre, amelyek elsősorban a televíziós és rádiós műsorszórást érintik. Tüntetésének célja, hogy a velsziek anyanyelvükön, az Egyesült Királyság hír- és nyelvszűrője nélkül is információhoz juthassanak saját, a királyságtól független, csatornájukon.

Mint ismeretes, a velszi híreket az S4C TV-s hálózaton keresztül közvetítették, azonban az utóbbi időben ennek sugárzási hatókörét és függetlenségét csökkentették. Ennek okán Elfed Wyn Jones úgy döntött, éhségsztrájkba kezd, hogy felhívja az embereket figyelmét a velszi nyelvhasználati problémák megoldatlanságára.

„Én elszántan hiszek a demokráciában, de ebben a <<demokratikusnak>> nevezett országban úgy haladhatunk céljaink fele, ha negatív kritikákat fogalmaznak meg kormányunk irányába. Ez magyarázatot ad arra, hogyan működik a rendszer. A hírekben és a televízióban nem láthatjuk és hallhatjuk a velszi híreket és a velsz nyelvet, mert folyton akadályokba ütközünk műsoraink sugárzása és anyanyelvi csatornáink létrehozása során” – hangsúlyozta Elfed.

A fiatal gazda szerint a BBC, a brit közszolgálati műsorszolgáltató, nem tartja tiszteletben a velsz nyelv használatát, és ezáltal meggátolja a velszi demokrácia nyelvi megerősödését. „Bizonyára nehéz kihívás elé nézek, de ha arra gondolok, hogy tüntetésemmel felhívhatom az emberek figyelmét erre az égető problémára és elérhetem, hogy a velszi emberek anyanyelvükön is hozzájuthassanak a hírekhez – ez elegendő erőt ad, hogy kitartsak” – hangsúlyozta a fiatal tüntető.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szolidaritást vállal a velszi polgárokkal, és támogatja nyelvhasználati jogaiknak szélesítését, s bízik a velszi tüntető céljának elérésében. „Fontosnak tartjuk a velszi eset népszerűsítését Erdélyben, hiszen az ELEN (European Language Equality Network, Európai Nyelvi Egyenlőségi Hálózat) tagjaiként támogatjuk a tagszervezetek nyelvi jogok kiszélesítéséért folytatott tevékenységét” – fogalmazott Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke.

Facebook