2020. január. 25. szombat
Főoldal » Hírek » Via Revolutiae

Via Revolutiae

2014. 09. 10.
Megosztás:

Hírfolyam


11. nap: Kolozsvár előtt


Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae


* * *


10. nap: Menyőtől Csömörlőig


Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae


***


9. nap: Ákostól Menyőig


Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae


***

 

8. nap: Szatmártól Ákosig


 

Szatmár megyében töltött második napján, reggel 10 órától Juhos Gábor részt vett a református Láncos-templomban tartott istentiszteleten. Köszöntötte Nt. Korda László református lelkész és útja előtt megáldotta őt. Az istentisztelet után a maratonfutó a gyülekezettel közösen megkoszorúzta Kölcsey Ferenc szobrát és elénekelték a szózatot. Juhos Gábor és kísérete a déli harangszó után indult útnak. Déri Bernold tasnádi futva kísérte Ákosig.

Erdődön Juhos Gábor és kísérete a várat tekintette meg, valamint megkoszorúzta a református templom előtt található Petőfi Sándor—Szendrey Júlia szobrot. Ákosra, a nap végállomására, ismét harangszóra érkezett Juhos. Nagy szeretettel fogadta őt Dobai Zoltán református lelkész és a gyülekezet. Az istentisztelet után megkoszorúzta Szekeresi Nagy József 56-os mártír emléktábláját.

Via Revolutiae

 

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae


***


7. nap: Piskolttól Szatmárig


 

Juhos Gábor hetedik napi maratonfutása Piskolton kezdődött. Itt Nt. Csáki József Gedeon református lelkipásztor bocsájtotta útjára a református templom elől. A lelkipásztor igét olvasott fel, közösen imádkozták a Mi Atyánkot, majd megáldotta a résztvevőket. Piskolttól egészen Szatmárnémetiig futott Juhos Gáborral Deák Sándor. Piskolttól Kismajtényig Bencze Lóránd Mihály fogyatékkal élő nagykárolyi lakos és Heveli László is Gáborral a futóval tartott. Kerékpáron többen kísérték: Piskolttól Kismajtényig 3 személy, Szamosdobtól Szatmárnémetiig a Református Gimnázium tanulói. Nagykárolyban maratonfutónkat Nt. Tukacs József református lelkész, Tukacs Irén tiszteletes asszony és kb 50 gyülekezeti tag fogadta.

A Székely Himnusz eléneklésével kezdődött a református templom előtti rövid ünnepség. A tiszteletes úr igét olvasott fel és köszöntötte Juhos Gábort, kiemelve a temesvári forradalom fontosságát és Tőkés László áldozatkészségét. A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult. A nagykárolyi kastélykertben fogadta Juhos Gábort és kíséretét Kovács Jenő polgármester úr és múzeum igazgatója, Hágó Attila, aki a kastélyt ábrázoló képeslapokkal ajándékozta meg Juhos Gábort. A majtényi síkon koszorút helyezett el Juhos Gábor. Szamosdobon rövid istentisztelet keretén belül fogadta Juhos Gábor hetedik napi maratonfutása Piskolton kezdődött. 

Szatmárnémetiben megkoszorúzták az 1989-es forradalom szatmárnémeti hőseinek állított emléktábláját. Este 20 órától az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács székházában fogadták a futókat. Gaál Gyula színművész ez alkalommal Dsida Jenő, Szilágyi Domokos és Kovács András Ferenc verseket szavalt.

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae* * *


6. nap: Tőkés és Szilágyi is Juhos Gáborral futott

 

 

Székelyhídról indult Juhos Gábor, akihez Érmihályfalván többen is csatlakoztak. Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnökjelöltje is ekkor kapcsolódott be a futásba, hogy elkísérje Juhost a település központjáig. Ott megkoszorúzták Sass Kálmán mártír lelkész emléktábláját, majd rövid ünnepi műsor következett, ahol Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is beszédet mondott. A későbbiekben az EMNT elnöke is bekapcsolódott Juhos Gábor futásába. Érsemlyénben a falu híres szülöttének, Kazinczy Ferencnek a mellszobrát koszorúzták meg, a nap végén pedig a Szatmár megyei Piskolt központjába érkezett meg a maratonfutó.

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae* * * 


5. nap: Juhos Gábor Székelyhídon

 

Juhos Gábor maratonfutó az ötödik napon hazafutott szülővárosába, Székelyhídra. Biharon Bíró Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke fogadta, Paptamásiban pedig helybeli fiatalokkal beszélgetett a 89-es tesmesvári eseményekről, a maratonfutásról és az autonómiáról. Bereczki András lelkipásztor bíztató szavai után Juhos Gábor és az őt kísérők elindultak Székelyhíd irányába. 

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae


* * *


4. nap: érkezés Nagyváradra

 

Az előzetes tervnek megfelelően, tegnap kora délután megérkezett Nagyváradra Juhos Gábor maratonfutó. A Via Revolutiae – A forradalom útján jeligével szervezett maratonfutás negyedik napján a nagyváradi Antonio Alexe sportcsarnok előtt mintegy húszan fogadták a székelyhídi születésű, Budapesten élő maratonfutót, köztük az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei és partiumi vezetői, Tőkés László EP-képviselő nagyváradi munkatársai, továbbá Varga Csaba hegymászó is. A Sebes-Körös jobb partján haladva értek a belvárosig, illetve a Baross hídig, hogy útjukat a Szent László téren, az egykori országzászló helyén fejezzék be. Juhos Gábor este 19 órától a Partiumi Keresztény Egyetem belső udvarán a kommunizmus áldozatainak emlékére elhelyezett emléktábla előtt tiszteleg.

 

Az 539 kilométerből Juhos Gábor eddig mintegy 180 kilométert tudott le.

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae


* * *


3. nap: diákok is futottak Juhos Gáborral

Kisjenőből indult a harmadik nap elején Juhos Gábor. A tőzmiskei bekőtő útig az erdőhegyi magyar iskola tanulói és Pálfi András tornatanár is elkísérték a maratonfutót, de Zerinden és Nagyszalontán is voltak támogatói Juhosnak. Bihar megye határában Balogh János, a nagyszalontai Néppárt elnöke, majd Nagyszalonta határában Balogh Csilla, a MINTA Partiumi alelnöke és barátai várták.

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

 

 

***

 

2. nap: Aradtól Kisjenőig

Juhos Gábor az aradi EMNT iroda elől indult hétfőn reggel Kisjenőbe. Az útra elkísérte Burián Sándor, az EMNP Arad megyei elnöke, és útra indítását megtisztelte jelenlétével Brandt Márton, az EMNP aradi elnöke és Borbély Zsolt Attila, az EMNT alelnöke is. A városhatárig biciklin kísérte Krasznai József. 

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae


* * *


Érdeklődve figyelik Juhos Gábor vállalását

A sajtó érdeklődéssel követi a maratonfutást: Aradon sajtótájékoztató keretein belül beszélt célkitűzéseiről Juhos Gábor.

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae


***

 

1. nap: megemlékezés és indulás

Juhos Gábor jelenlétében emlékeztek a huszonöt évvel ezelőtt bekövetkezett rendszerváltás hőseire és áldozataira Temesváron, melyel kezdetét vette a maratonfutó nagyszabású vállalása. Az első nap végén az aradi Szabadság-szobornál helyezték el az emlékezés koszorúit. 

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae

Via Revolutiae***

 

 

Szeretettel a félelem ellen

A temesvári forradalom 25. évfordulója alkalmából szervezett idei eseménysorozat keretében ma tartották a Gyülekezeti ellenállás 1989-ben című megemlékező rendezvényt a temesvár-belvárosi református egyházközségben.

Via Revolutiae

A részvevők a temesvári református gyülekezet hősies kiállásáról emlékeztek meg, különös tekintettel Újvárossy Ernőre, aki negyedszázaddal ezelőtt vált a kommunista rezsim áldozatává, a decemberi forradalomba torkollt egyéni és közösségi ellenállás első mártírjává. A temesvár-belvárosi templom felújítását irányító építész a hallgatás falát megtörő Tőkés László lelkipásztor híveként vált célpontjává a diktatúra politikai rendőrségének, 1989. szeptember 12-én eltűnt otthonából, két nappal később meggyilkolva találták meg egy városszéli erdőben.

A délelőtti istentiszteleten Tőkés László, a gyülekezet negyedszázaddal ezelőtti lelkipásztora, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület későbbi püspöke, európai parlamenti képviselő hirdetett igét. Prédikációjában a félelem és szeretet viszonyrendszerét taglalta a jánosi evangélium mentén, amelynek egyik máig szóló tanítása, üzenete, hogy a félelem ellenszere a felebaráti szeretet: „A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” (1Jn. 4,18)

Via Revolutiae

A megemlékező ünnepség egyik momentuma Juhos Gábor maratonfutó imával és áldással történő útjára bocsátása volt, aki a székelyföldi autonómiát népszerűsítő korábbi jelképfutása után most a Temesvár–Arad–Nagyvárad–Szatmárnémeti–Zilah–Menyő–Kolozsvár távot teszi meg a forradalom hőseinek tiszteletére, Via revolutiae jeligével.

Délben koszorúzásra került sor az erzsébetvárosi temetőben Újvárossy Ernő síremlékénél, itt Fazakas Csaba esperes-lelkipásztor tartott igei áhítatot. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke rövid beszédébe kiemelte: nem felejthetjük el soha, hogy miben éltünk 1989 előtt, mitől szabadítottak meg minket az ellenállók, hősök, mártírok. Emlékeztetett: mindenkinek joga van emberhez méltó, elnyomásmentes életet élni.

Via Revolutiae

A sírnál Újvárossy Ernő egykori harcostársaként Tőkés László, majd gyülekezeti társai, az Új Ezredév egyházközség, az egyházmegye, az Emberi Méltóság Tanácsa képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. Vetési Zoltán és Kabay József az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Toró T. Tibor elnök és Szilágyi Zsolt államfőjelölt pedig az Erdélyi Magyar Néppárt nevében koszorúzott.

Délután az Újvárossy Ernő nevét viselő belvárosi gyülekezeti teremben tartottak visszaemlékező összejövetelt. Itt Tőkés László, Tolnay István és Balaton Zoltán idézték fel a népfelkelésbe torkolló 1989-es temesvári ellenállás több aspektusát, valamint a mártír alakját és életútját. Akinek tragikus halála azt példázza, hogy szabadságunkért, elveinkért, hitünkért néha súlyos áldozatokat kell hoznunk.

 

 

* * *


Via Revolutiae
A forradalom útja

Maratonfutás az 1989-es, Temesvárról kirobbant forradalom emlékére

2014. szeptember 14–25.


Juhos Gábor maratonfutó az alábbi településeken keresztül fut el Temesvártól Kolozsvárig. Lehetőség van akár egy településen (a település szélétől, be a központig, majd ki a település másik széléig), vagy két település között is elkísérni a maratonfutót futva, vagy biciklin. A részletekről érdeklődni lehet a napi futásterv alatt megadott elérhetőségeken.
A maratonfutó 10 km távolságot nagyjából egy óra alatt teljesít.

1. nap, szeptember 14., vasárnap, Temesvár – Arad, 53 km.

- Emlékezés Újvárossy Ernőre, halálának 25. évfordulóján
- Indulás 11 óra körül Temesvárról, a belvárosi templom elől, Timotei Cipariu u. 1. szám
- Érkezés Aradra, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodája elé, Revolutiei u. nr. 95/6. szám.
- Települések Temesvártól Aradig: Orczyfalva (Ortisoara) 25 km, Vinga (Vinga) 32 km, Németság (Sagu) 39 km, Arad.
- Érdeklődni lehet Kása Zsoltnál, tel: 0721265979

2. nap, szeptember 15., hétfő, Arad – Kisjenő, 42 km.

- Indulás 10 órakor Aradról, az EMNT iroda elől, Revolutiei u., 95/6. szám
- Érkezés Kisjenőbe (Chisineu Cris), az EMNT-iroda elé, Fő u. (str. Infratirii) 111. szám.
- Települések Aradtól Kisjenőig: Zimándköz (Zimandcuz)10 km, Zimándújfalu (Zimandu Nou) 14 km, Simánd (Simand) 32 km, Kisjenő.
- Érdeklődni lehet Burián Sándornál, tel: 0762248703

3. nap, szeptember 16., kedd, Kisjenő – Madarász, 40 km.

- Indulás 9 órakor Kisjenőből az EMNT-iroda elől, Fő u., str. Infratirii, 111. szám.
- Érkezés Madarászra, a település széléig
- Települések Kisjenőtől Madarászig: Nagyzerénd (Zerind) 12 km, Avram Iancu 18 km, Illye (Ciumeghiu) 26 km, Nagyszalonta (Salonta) 35 km, Madarász.
- Érdeklődni lehet Balogh Jánosnál, tel: 0758911755

4. nap, szeptember 17., szerda, Madarász – Nagyvárad, 35 km + 7 km Váradon

- Indulás 10 órakor Madarász szélétől
- Érkezés Nagyváradra az Antonio Alexe sportcsarnok elé, majd a Körös jobb partján fölfut egészen a Sztaroveszky (Magheru) utcai hídig, a bal parton vissza, végül a Garasos hídon át, érkezés a Szent László térre
- Települések Madarásztól Nagyváradig: Inánd (Inand) 9 km, Gyapju (Gepiu) 14 km, Váradles (Les) 19 km, Nagyürögd (Nojorid) 25 km, Nagyvárad.
- Érdeklődni lehet Török Sándornál, tel: 0762248659, vagy Nagy József Barnánál, tel: 0762248662

5. nap, szeptember 18., csütörtök, Nagyvárad – Székelyhíd, 44 km.

- Indulás 9 órakor Nagyváradról, a Szent László térről
- Érkezés Székelyhídra a Fő téri turul szobor elé
- Bihardiószegen befutva a Kossuth-szoborig, majd Paptamásiban kitérő a főútról a református templom elé.
- Települések Nagyváradtól Székelyhídig: Bihar (Biharia) 15 km, Paptamási (Tamaseu) 22 km, Biharfélegyháza (Rosiori) 27 km, Jankafalva (Ianca) 32 km, Bihardiószeg (Diosig) 35 km, Nagykágya (Cadea) 38 km, Székelyhíd.
- Érdeklődni lehet Török Sándornál, tel: 0762248659, vagy Nagy József Barnánál, tel: 0762248662

6. nap, szeptember 19. péntek, Székelyhíd – Piskolt, 50 km.

- Indulás 9 órakor Székelyhídról, a Fő téri turul szobor elől
- Érkezés Piskolt központjába
- Útközben Érmihályfalvánál befutva a Fő térre, majd a református templom elé, innen ki Érsemjénbe a Kazinczy-szoborhoz
- Települések Székelyhídtól Piskoltig: Kiskereki, Asszonyvására és Éradony előtt elfutás, nem megyünk be a településekre, Ottományi kanyar 13 km, Értarcsa (Tarcea) 16 km, Érmihályfalva (Valea Lui Mihai) 26 km, Érsemjén (Simian) 38 km, Érkörtvélyes (Curtuiseni) 42 km, Piskolt.
- Érdeklődni lehet dr. Szilágyi Ferencnél, tel: 0757031975, vagy Czeglédi Júliánál, tel: 0762248695

7. nap, szeptember 20., szombat, Piskolt – Szatmárnémeti széléig, 44 km

- 10 órakor indulás Piskolt központjából
- Érkezés szatmárnémeti határáig
- Nagykárolyban pihenő a kastély parkjában
- Települések Piskolttól Szatmárnémetiig: Mezőpetri (Petrest) 5 km, Nagykároly (Carei) 18 km, Kismajtény (Moftinu Mic) 27 km, Sándormajor (Paulian) 33 km, Szamosdob (Doba) 38 km, Újtelep (Decebal) 44 km.
- Édeklődni lehet Veres Kupán Enikőnél, tel: 0762248663

8. nap, szeptember 21., vasárnap, Szatmárnémeti – Ákos, 48 km

- Indulás Szatmárnémeti határától 9 órakor, befutás a város központjába, majd indulás Ákosra
- Érkezés az ákosi református templom elé
- Települések Szatmárnémetitől Ákosig: Nagymadarász (Madaras) 19 km, Erdőd (Ardud) 22 km, Szakasz (Ratest) 27 km, Krasznabéltek (Beltiug) 33 km, Ákos.
- Édeklődni lehet Veres Kupán Enikőnél, tel: 0762248663

9. nap, szeptember 22. hétfő, Ákos – Menyő, 51 km Szilágycseh érintésével

- Indulás 9 órakor az ákosi református templom elől
- Érkezés Menyőbe (Mineu) a református templom elé
- Települések Ákostól Menyőig: Alsószopor (Supuru de Jos) 8 km, Szilágykorond (Curund) 15 km, Bogdánd (Bogdand) 20 km, Hadad (Hodod) 28 km, Szilágycseh (Cehiul Silvanei) 41 km, Szilágyszeg (Salatig) 45 km, Menyő.
- Érdeklődni lehet Vincze Ferencnél, tel: 0744781105

10. nap szeptember 23. kedd, Menyő – Csömörlő, 44 km

- Indulás 9 órakor Menyőből, a református templom elől
- Érkezés Csömörlőbe (Ciumarna), a falu központjába
- Települések Menyőtől Csömörlőig: Szilágyszeg (Salatig) 4 km, Nagydoba (Doba) 14 km, Szilágyfőkeresztúr (Cristur Criseni) 18 km, Cigányi (Criseni) 21 km, Zilah (Zalau) 30 km, Csömörlő.
- Érdeklődni lehet Sándor Józsefnél, tel: 0742752893, vagy Kun Ágotánál, tel: 0762248653

11. nap, szeptember 24. szerda, Csömörlő – Nádasszentmihály, 44 km.

- Indulás 9 órakor Csömörlőből, a település központjából
- Érkezés Nádasszentmihály központjába
- Települések Csömörlő Nádasszentmihály között: Alsóegregy (Romanasi) 5 km, Vaskapu (Poarta Salajului) 8 km, Almásszentmihály (Sanmihaiu Almasului) 18 km, Kendermál (Chendremal) 20 km, Magyarzsombor (Zimbor) 22 km, Zutor (Sutor) 24 km, Topaszentmihály (Sancraiu Almasului) 32 km, Pusztatopa (Topa Mica) 38 km, Nádasszentmihály (Mihaiesti).
- Érdeklődni lehet Sándor Józsefnél, tel: 0742752893, vagy Kun Ágotánál, tel: 0762248653

12. nap, szeptember 25. csütörtök, Nádasszentmihály – Kolozsvár, 30 km

- Indulás 9 órakor Nádasszentmihály központjából
- Érkezés Kolozsvárra, a Fő térre
- Települések Nádasszentmihálytól Kolozsvárig: Magyarszentpál (Sanpaul) 5 km, Magyarnádas (Nadaselui) 10 km., Andrásháza (Radaia) 15 km, Kisbács (Baciu) 20 km, Kolozsvár.
- Érdeklődni lehet Tőtszegi Stefániánál, tel: 0762248709

Via Revolutia

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA