2020. január. 25. szombat
Főoldal » Hírek » Tőkés: állásfoglalás az iraki és szíriai helyzettel kapcsolatban

Tőkés: állásfoglalás az iraki és szíriai helyzettel kapcsolatban

2014. 09. 18.
Megosztás:

Más képviselőtársaival egyetemben Tőkés László erdélyi EP-képviselő is egyik kezdeményezője volt annak az állásfoglalási indítványnak, amelyet az Európai Néppárt nyújtott be az Európai Parlamentnek. A több más frakció által is támogatott, az iraki és szíriai helyzettel foglalkozó közös állásfoglalás vitájára tegnap délután került sor, a parlament strasbourgi plenáris ülésén.

Hozzászólásában erdélyi képviselőnk Orbán Viktor és a Kereszténydemokrata Néppárt idevágó állásfoglalásaihoz csatlakozva az Európai Unió határozott kiállását sürgette a puszta létükben fenyegetett közel-keleti keresztény közösségek, valamint más etnikai és vallási kisebbségek védelmében. A Páneurópai Munkacsoport által rendezett előző napi közmeghallgatáson Basile Georges Casmoussa libanoni szír keresztény püspök figyelmeztetett: az Iszlám Állam elnevezésű szunnita terrorszervezet erőszakos térhódítása „a kereszténység végét jelentheti az egész régióban”.

Tudnivaló, hogy Irakban a közel kétezer éves múltra visszatekintő, ősrégi keresztény kisebbség lélekszáma a brutális üldözések kiváltotta tömeges kivándorlás következtében az eredeti egymillióról mintegy 150 ezerre zuhant. Hasonló a helyzet az iszlám államok jelentős részében, melyekben a keresztények súlyos elnyomatást szenvednek. Világviszonylatban évente több mint 100 ezer ember esik áldozatul a keresztényellenes terrornak, s minden öt vallási üldözött közül négy keresztény.

Krisztus követőinek kezdettől fogva osztályrésze az üldöztetés. A keresztény gyökereken alapuló Európának erkölcsi kötelessége védelmébe vennie súlyos keresztet hordozó hittestvéreit.

Beszédében Tőkés László az egykori Ceauşescu-diktatúrával helyezte párhuzamba a múlt évszázad totalitárius rendszereinek sorába illeszkedő fundamentalista iszlám rezsimeket, köztük is elsősorban az országok és nemzetek fölött álló kalifátus megalapítására törekvő Iszlám Államot. A nacionálkommunista, ateista diktatúra elnyomott kisebbségei és egyházai iránti nyugat-európai szolidaritás azokban az időkben is nagymértékben hiányzott – éppen ezért az Európai Uniónak az üldözött etnikai és vallási kisebbségek ügyében nem szabad újból ugyanabba a hibába esnie – hangsúlyozza a Református Egyház volt püspöke. Hasonlóképpen annak sem szabad teret engedni, hogy a totalitárius típusú hatalmi rendszerek bármely formában is visszatérjenek vagy újraalakuljanak a világban.

A mai vitát követően az Európai Parlament az iraki és szíriai helyzettel, illetve az Iszlám Állammal kapcsolatos állásfoglalás tárgyában holnap délelőtt fog szavazni.

* * *

H O Z Z Á S Z Ó L Á S

Románia polgáraként saját tapasztalatból tudom, hogy mit jelentett a hírhedt Ceaușescu-rezsim ateista-nacionalista politikája, mely az „egy nemzet, egy nyelv, egy vallás” elve alapján erőnek erejével igyekezett homogenizálni soknyelvű és sokvallású országunk lakosságát.

Az iszlám fundamentalizmus, nevezetesen az Iszlám Állam (IÁ) elnevezésű szélsőséges szunnita terrorszervezet az egykori totalitárius rendszerek módjára üldözi, irtja és elűzi szülőföldjükről etnikai és vallási kisebbségeit, a kalifátus monolitikus államrendjébe akarván kényszeríteni a Közel-Kelet, Irak és Szíria lakosait.

Az Iszlám Állam elsőrendű célpontja: a kereszténység. A vallási tisztogatás és a népirtás méreteit öltő, brutális erőszak következtében beindult tömeges exodus következtében a közel-keleti keresztény közösséget végveszély fenyegeti.

Nevezzük nevén a gyermeket: az iszlám országok túlnyomó többségében állampolitikai szinten űzött keresztényüldözésről van szó. Semmilyen „politikai korrektség” (PC) nem indokolja, hogy Krisztus követőinek az üldöztetését minimalizáljuk vagy relativizáljuk. Keresztény gyökerei és maradék hite, valamint lelkiismerete és humánus értékrendje arra kötelezi az egyesült Európát, hogy teljes szolidaritással kiálljon sorsüldözött hittestvérei védelmében.

Strasbourg, 2014. szeptember 17.

Tőkés László
EP-képviselő

 


Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA