2019. november. 13. szerda

Okmányok

2013. 03. 21.
Megosztás:

A magyar állampolgár állampolgárságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel vagy érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, a Magyarországon élő – azaz érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező – magyar állampolgár személyazonosságát érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedély okmánnyal igazolhatja.Személyazonosító igazolványt kizárólag a Magyarországon élő polgár kaphat. Ezen okmányokon kívül az állampolgárok azonosítására egyéb, az egyes ágazatok által használt azonosítók léteznek (személyi azonosító, TAJ szám, adóazonosító jel stb.). További okmányok szükségesek az egyes tevékenységek végzéséhez, ill. adatok tanúsításához, igazolásához ilyen pl. a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a vezetői engedély, hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Az okmányokra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

-    1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
-    146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 
-    168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról
-    1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
-    1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
-    35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
-    256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről

A fentiekről bővebben:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: www.nyilvantarto.hu 
Nemzeti Közlekedési Hatóság: www.nkh.hu
www.magyarorszag.hu

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA