2019. augusztus. 24. szombat
Főoldal » Hírek » Nyílt levél Adrian Bordea elnök úrnak

Nyílt levél Adrian Bordea elnök úrnak

2014. 09. 19.
Megosztás:

N Y Í L T L E V É L

A Legfelsőbb Bírói Tanácshoz

Adrian Bordea elnök úrnak


A Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) fontossága Románia államszervezetében arra kötelez bennünket, hogy a legnagyobb komolysággal tekintsünk a Tanács 2014. szeptember 11-én kiadott állásfoglalására Székelyföld autonómiájának tervezetét illetően.

Nem a Románia Alkotmányából vett idézeteket kifogásoljuk, hiszen az ország érvényben levő alaptörvényéről van szó, ezen túlmenően pedig ismerjük és egyetértünk a „repetitio est mater studiorum” közkeletű mondással. Ellenben közleményének azt a sokkoló kijelentését, miszerint a romániai Székelyföld különleges státuszának a tömegtájékoztatási eszközökben való ismertetése és megvitatása a romániai igazságszolgáltatás függetlenségére és presztízsére káros befolyással bír, elfogadhatatlannak tartjuk.

Elnök úr!

A kérdéses kijelentés ellentmond a vélemény- és szólásszabadság biztosításának, amely alapjogokat nemcsak nemzetközi egyezmények, de maga Románia Alkotmánya is szavatolja. Ezen túlmenően pedig a Legfelsőbb Bírói Tanács működését szabályozó jogszabályban sem találunk olyan kitételt, amely lehetővé tenné, hogy a CSM az Országos Audiovizuális Tanács, illetve a Román Alkotmánybíróság illetékességi körébe tartozó dolgokkal foglalkozzon, a médiaszabadság és az alkotmányosság megítélése ugyanis ezen intézmények hatáskörébe tartozik.

De tekintsünk el ezektől a látszólag „apró” részletektől, és tegyük fel egy pillanatra, hogy Önök az Országos Audiovizuális Tanács, illetve a Román Alkotmánybíróság nevében nyilatkoztak. Kinyilvánított félelmük, miszerint sérül a jogállamiság akkor, amikor megengedik a nyilvános vitát Székelyföld autonómiájáról, teljességgel megalapozatlan. Valójában az Önök által sugallt ilyenfajta közvita megtiltása jelentené a jogállamiság alapvető sérülését, és ez a megállapítás független attól, hogy az Európai Unió melyik szegletéből tekintünk az elnökválasztás előtt álló Bukarestre.

Tisztelt Elnök úr!

Az elmúlt hetekben a Székelyföld autonómiájáról – főleg egyes bukaresti kereskedelmi televíziók által – kezdeményezett vitákra a túlzott nacionalizmus nyomta/nyomja rá bélyegét, számos esetben a gyűlöletbeszédnek jutott a meghatározó szerep. Legtöbb esetben ezek a viták a magyar közösség képviselőinek kizárásával zajlottak. De még ezeknek az általunk nem kívánt feltételeknek az ellenére is, maga az a tény, hogy sor került a romániai magyar közösség követeléseinek nyílt felvetésére, az, hogy ez a probléma megszűnt tabutémának lenni, arra késztet bennünket, hogy erre a médiakampányra mérsékelt optimizmussal tekintsünk, mert a többségi román lakosságnak, de a más nemzetiségűeknek is a javára válik.

Végezetül engedje meg nekünk azt megjegyeznünk, hogy bár nem értünk egyet a Közleményükben megfogalmazott aggodalmakkal, ennek ellenére méltányoljuk annak jogállamisághoz méltó európai nyelvezetét (teljes ellentétben sok kereskedelmi televízió szélsőségesen gyűlölködő hangvételével), hiszen csak ez alkalmas az annyira szükséges építő jellegű párbeszédhez.

Brüsszel, 2014. szeptember 19.

Tőkés László
európai parlamenti képviselő
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA