2019. november. 13. szerda

Munkavállalás

2013. 03. 21.
Megosztás:

Az Alkotmány alapján mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, továbbá arra, hogy gazdasági és társadalmi érdekeinek védelme céljából másokkal együtt szervezetet alakítson vagy ahhoz csatlakozzon. Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének, továbbá mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz.

Mindez nem jelenti azt, hogy a dolgozónak valamely konkrét munkakör betöltéséhez van jogosultsága, csupán azt az alapjogi követelményt írja elő, hogy közhivatal viselésének, továbbá a munka és a foglalkozás szabad megválasztásának a jogától - s a betöltött munkakörnek megfelelő bértől - senkit sem szabad megfosztani.

A magyar állampolgárok megélhetésük biztosítására – többek között – munkaviszonyt, közszolgálati jogviszonyt létesíthetnek, továbbá egyéni vállalkozóként és gazdasági társaság tagjaként gazdasági tevékenységet végezhetnek. Egyes munkakörök (pl.: köztisztviselői, illetve kormánytisztviselői jogviszony) magyar állampolgársághoz vannak kötve.

A munkavállalásra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

-    1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvről
-    1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
-    1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
-    1994. évi LXXX. törvény az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről
-    1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
-    1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
-    1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
-    1998. évi XI. törvény az ügyvédekről
-    2001. évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
-    2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
-    2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről
-    2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
-    2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
-    2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról

A fentiekről bővebben:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: www.nyilvantarto.hu 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium: www.nefmi.gov.hu
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség: www.ommf.gov.hu
Állami Foglalkoztatási Szolgálat: www.afsz.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság: www.egyenlobanasmod.hu
www.magyarorszag.hu

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA