2020. január. 26. vasárnap
Főoldal » Hírek » Mikó-ügy: John Kerry amerikai külügyminiszterhez fordult Tőkés

Mikó-ügy: John Kerry amerikai külügyminiszterhez fordult Tőkés

2014. 12. 05.
Megosztás:

Tiltakozó levelet juttatott el John Kerry amerikai külügyminiszterhez a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium visszaállamosítása miatt Tőkés László európai parlamenti képviselő. Erdélyi képviselőnk ugyanakkor az amerikai kongresszus azon huszonegy képviselőjét is tájékoztatta a botrányos fejleményekről, akik 2013. június 13-i megkeresésükben arra kérték Kerry külügyminisztert, hogy erőteljesen lépjen fel a román kormánynál annak érdekében, hogy az állam maradéktalanul szolgáltassa vissza a magyar egyházak 1945 után elkobzott tulajdonait. A kongresszusi képviselők – köztük Ileana Ros-Lehtinen, a képviselőház külügyi bizottságának volt elnöke, Christopher Smith, az amerikai Helsinki Bizottság társelnöke, valamint Andy Harris, Marcy Kaptur és David Joyce, a kongresszusi magyar csoport (Hungarian Caucus) három társelnöke – annak idején azt is kérték, hogy a külügyminiszter tájékoztassa a román kormányt arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok szoros figyelemmel követi a Székely Mikó Református Kollégium tulajdonjogával kapcsolatos fejleményeket.

A kisajátított ingatlanok maradéktalan visszaszolgáltatása alapfeltétele volt Románia NATO-, illetve EU-csatlakozásának. Az amerikai képviselőház már 2005-ben kemény hangvételű politikai üzenetet küldött Romániának, amikor ellenvetés nélkül elfogadta azt a határozati javaslatot, amely a kommunizmus alatt elkobzott romániai egyházi ingatlanok igazságos, méltányos és gyors visszaszolgáltatását sürgette. Mindezek fényében egyenesen „hadüzenetnek” tekinthető tehát a ploieşti-i táblabíróság politikailag motivált november 26-i döntése a Székely Mikó Református Kollégium visszaállamosításáról.

Már a 90-es évek legelején egyértelművé vált egyébként, hogy a többségi nacionalizmus ellenérdekelt az erdélyi magyar történelmi egyházak vagyonának visszaszolgáltatásában, és időhúzásra rendezkedett be. Ennek eredményeképpen az erdélyi magyar történelmi egyházak jogos tulajdonaiknak csupán felét vehették birtokba mind a mai napig, tulajdonképpeni használatukba pedig az ingatlanok harmada került, és nemzetközi nyomásgyakorlás nélkül itt sem tartanánk!

A restitúció akadályozása sajnálatos módon elérte célját: az erdélyi magyar felekezeti oktatás egykori, közel ezer intézményéből alig háromtucatnyit tudtak egyházaink visszaállítani a rendszerváltás óta. A Székely Mikó Református Kollégium épületének visszaállamosítása tehát a magyar nyelvű felekezeti oktatás elleni, egyházi és etnikai színezetű orvtámadásként értelmezendő, ami súlyos alkotmányellenességi és alapvető emberi jogi vonatkozású aggályokat vet fel.

Az erdélyi magyar történelmi egyházak 2001-ben kiadták a Jussunkat követeljük című, angol nyelvű kiadványt, melyet európai és tengerentúli politikai fórumokhoz juttattak el. Az erdélyi egyházi ingatlanvagyon visszaszerzéséért vívott meddő küzdelmet bemutató és nemzetközi támogatást kérő kiadvány összesítő kimutatása szerint a román kommunista rendszer több mint 2140 ingatlant kobozott el az erdélyi magyar történelmi egyházaktól. Bár az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak Elöljáróinak Állandó Értekezlete minden rendelkezésére álló eszközzel küzdött az erdélyi felekezeti ingatlanvagyon visszaszerzéséért, az RMDSZ huzamos kormánybeli szerepvállalásával sem sikerült rendezni ezt az erdélyi magyar közösség számára létfontosságú kérdést.

Az erdélyi magyar egyházak továbbra sem részjogokat igényelnek, hanem a restitutio in integrum elve alapján történő visszaszolgáltatási folyamat felgyorsításában és mielőbbi lezárásában érdekeltek – áll az USA külügyminiszterének és több képviselőjének küldött tájékoztatásban.

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA