2020. január. 18. szombat
Főoldal » Hírek » Erdély-szintű megmozdulás Székelyföld határainak kivilágításáért

Erdély-szintű megmozdulás Székelyföld határainak kivilágításáért

2015. 10. 25.

Több tízezren vettek részt azon a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett Erdély-szintű megmozduláson, amely keretében Székelyföld határainak a kivilágításával követelték a régió önkormányzáshoz való jogát. A szombaton megtartott akcióhoz társult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt is.

Lármafákkal Székelyföld egységéért

A Székely Nemzeti Tanács kiáltványa:

Világítson Székelyföld határa!

Mottó: „Adjon az Isten fényeket

temetők helyett életet”

Tekintettel arra, hogy Románia kormánya nem mondott le arról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba beolvassza, figyelembe véve, hogy Székelyföld autonómiájára vonatkozó, több alkalommal és formában kinyilvánított igényünket több mint egy évtizede figyelmen kívül hagyják, párbeszédre vonatkozó kezdeményezéseink válasz nélkül maradnak, elítélve azt, hogy a román kormány minden erre vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalását megszegve tervezi az ország közigazgatási átalakítását, kitartva a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés állásfoglalása mellett, amely szerint „Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben, amelynek egyben különálló fejlesztési régiónak is kell lennie”, megerősítve a székelyföldi önkormányzati határozatokat, amelyek megszólították Európa és a nagyvilág nemzetközi fórumait, emlékeztetve őket arra, hogy van egy nép a Kárpátok kanyarulatában, amely szabadon és békében akar élni, szabadon akarja használni anyanyelvét, és maga akar dönteni a saját sorsáról szülőföldjén; ma október 24-én, Székelyföld határtelepülésein összegyűlt székelyek, a velük szolidaritást vállaló erdélyi és kárpát-medencei magyarok, ősi hagyományaink felelevenítése révén lármafák gyújtásával, őrtüzekkel és felfele irányított fénycsóvákkal több száz pontban világítjuk ki Székelyföld természetes, történelmileg kialakult határát. Ezzel kívánjuk Románia kormánya, de az egész nagyvilág tudomására hozni, hogy Székelyföld létezik, ezzel kívánjuk ismételten megerősíteni a gyergyóditrói Székely Nemzetgyűlésen kinyilvánított történelmi igényünket: élni akarunk az önrendelkezés jogával, és e jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását! Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé.

Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a Székely Nép – Európa autonóm közösségeihez hasonlóan – megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.

Amint immár több alkalommal, több tíz, sőt százezer résztvevőt mozgósító megmozduláson kinyilvánítottuk: Székelyföld autonómiája államon belüli önkormányzást jelent, minden lakója számára a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciáját, függetlenül nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásától. Ugyanakkor a sajátos történelmi, földrajzi, politikai, kulturális és gazdasági jellegzetességekkel rendelkező Székelyföldnek önálló fejlesztési régiót is kell alkotnia!

Változatlanul hisszük, hogy a párbeszéd a társadalmi béke záloga, a székelyek pedig békét és párbeszédet akarnak. Erre szólítjuk fel ismételten Románia kormányát, hiszen csak így lehet békés úton megteremteni a székelyek jogegyenlőségének intézményi garanciáit, amely egyben a térség hosszútávú stabilitásának záloga is lesz.

Kérjük Magyarország kormányát, szerezzen érvényt a két ország közötti, 1996-ban kötött alapszerződésben foglaltaknak, különös tekintettel annak 15/9 cikkére, amely kimondja: „A Szerződő Felek, az általános integrációs politikájuk megvalósítását célzó intézkedéseket nem érintve, tartózkodni fognak a kisebbséghez tartozó személyek akaratuk elleni asszimilációját célzó politikától vagy gyakorlattól, és védelmezni fogják ezen személyeket bármilyen cselekedettel szemben, ami az ilyen asszimilációra irányul. Tartózkodnak továbbá az olyan intézkedésektől, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott régiók lakosságának arányait megváltoztatva arra irányulnak, hogy korlátozzák e személyeknek az ezen cikk 1. bekezdésében felsorolt nemzetközi standardokból és normákból következő jogait és szabadságjogait.”

Autonómiát követelnek Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek a Székelyföld határtelepülésein összegyűlt közösségek Szovátán, Nyárádremetén, Székelyhodoson, Gernyeszegen, Beresztelkén, Vajdaszentiványban, Marossárpatakon, Mezőcsáváson, Mezősámsondon, Mezőmadarason, Mezőbándon, Nyárádtőn, Lukafalván, Nyárádkarácsonban, Ákosfalván, Balavásáron, Székelyvéckén, Székelyandrásfalván, Újszékelyen, Székelykeresztúron, Bögözben, Nagygalambfalván, Székelyderzsen, Kányádon, Homoródszentmártonban, Alsórákoson, Apácán, Ürmösön, Bölönben, Hidvégen, Előpatakon, Illyefalván, Kökösön, Uzonban, Rétyen, Nagyborosnyón, Zágonban, Kommandón, Kovásznán, Zabolán, Gelencén, Ozsdolán, Bereckben, Lemhényen, Esztelnekneken, Kászonaltízben, Csíksztentmártonban, Csíkszentgyörgyön, Csíkpálfalván, Csíkszépvízen, Gyimesközéplokon, Csíkszentdomokoson, Gyimesbükkön, Balánbányán, Gyergyószentmiklóson, Gyergyótölgyesen, Gyergyóhollóban, Bélborban, Maroshévízen, Gyergyóvárhegyen, Gyergyóremetén, és Gyergyóalfaluban.

Székelyföld, 2015. október 24.

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

* * * 

Szolidaritás székelyföldi testvéreinkkel

Nagyváradon is lármafát gyújtottak a székelyföldi autonómiatörekvésekkel és önrendelkezési igénnyekkel szolidaritást vállalók. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Partiumi Autonómia Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt hívta a nagyváradi magyar polgárokat a város feletti dombok egyikére.

Lármafákkal Székelyföld egységéért

Este 18 óra után nem csak nagyváradi magyarok érkeztek a helyszínre, hanem Szekszárdról és Sarkadról is jelen voltak magyar testvéreink. A megjelenteket Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke köszöntötte, majd Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke tartott rövid beszédet. Szilágyi elmondta: minden magyar számára, bárhol is éljen, azért kell fontos legyen az önrendelkezés- és az autonómia ügye, mert csak ez jelenthet megmaradást és felemelkedést a Magyarország határain kívül élő magyarok számára. A pártelnök kijelentette: székelyföldi testvéreinkkel szolidaritást vállalva, saját magyarságunkkal vállalunk szolidaritást.

Lármafákkal Székelyföld egységéért

Ezt követően a Nagyvárad feletti dombon is felgyúlladt az erdélyi magyarság önrendelkezési igényét jelképező lármafa.

* * *

A Magyar Távirati Iroda beszámolója:

Több száz helyszínen gyújtottak őrtüzet Székelyföld önkormányzási jogát követelve

Székelyföld peremtelepülésein több száz helyszínen gyújtottak őrtüzet szombat este a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tiltakozó akciója keretében a régió önkormányzási jogát követelve.

A tömegrendezvény Székelyföld 68 peremtelepülésén kezdődött egy időben ökumenikus istentisztelettel, amelynek végén felolvasták a demonstráció kiáltványát, és a résztvevők kivonultak a környező magaslatokra őrtüzeket gyújtani, illetve a gépkocsik fénycsóváját tükrökkel az ég felé irányítani.

A dokumentumban kinyilvánították, hogy a határok kivilágításával kívánják a román kormány és a világ tudomására hozni, hogy Székelyföld létezik, és élni akar az önrendelkezés jogával. "E jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását! Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé" - áll a kiáltványban, melyet a Maros megyei Lukafalván (Gheorghe Doja) Izsák Balázs SZNT-elnök olvasott fel.

A dokumentum emlékeztet arra, hogy Románia kormánya nem mondott le a szándékáról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba olvassza be, valamint arra, hogy a több ízben kinyilvánított autonómiaigényről párbeszéd sem kezdődhetett, mert az erre irányuló székelyföldi kezdeményezések rendre válasz nélkül maradtak.

"Van egy nép a Kárpátok kanyarulatában, amely szabadon és békében akar élni, szabadon akarja használni anyanyelvét, és maga akar dönteni a saját sorsáról szülőföldjén" - idézte a székelyföldi önkormányzatok autonómiapárti határozatait a kiáltvány.

"Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a Székely Nép - Európa autonóm közösségeihez hasonlóan - megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell" - fogalmazott a kiáltvány.

A dokumentum ismételten kinyilvánította: Székelyföld autonómiája a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciáját biztosítja a régió minden lakója számára nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásától függetlenül. Azt is leszögezi, hogy Székelyföldnek önálló fejlesztési régiót is kell alkotnia.

A kiáltvány párbeszédre szólította fel Románia kormányát, Magyarország kormányát pedig arra kérte, hogy szerezzen érvényt a két ország közötti alapszerződés 15/9. cikkelyének. Ebben a felek azt vállalták, hogy tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amelyek a régiók etnikai arányait megváltoztatva arra irányulnak, hogy korlátozzák a kisebbségek szabadságjogait.

A lukafalvi demonstráción Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke közvetítette a partiumi magyarok szolidaritásvállalását. Tőkés László szerint "olyan időket élünk, amikor meg kell gyújtani a lármafákat". Reményik Sándor költőt idézve mondta: "egy lángot adok, ápold, add tovább".

A lukafalvi templommal szemközti területen meggyújtott őrtüzet több száz fős tömeg állta körül. Sokan székely és magyar zászlót lengettek, a székely és a magyar himnusz eléneklése után népdalok éneklésébe kezdtek.

 * * *

Megmozdulások Erdély-szerte

Csíkcsomortány

Lármafákkal Székelyföld egységéért

Lármafákkal Székelyföld egységéért

Aldoboly

Lármafákkal Székelyföld egységéért

Lármafákkal Székelyföld egységéért

Erdővidék

Lármafákkal Székelyföld egységéért

Erdély-szintű megmozdulás Székelyföld határainak kivilágításáért

Érmihályfalva

Erdély-szintű megmozdulás Székelyföld határainak kivilágításáért

Erdély-szintű megmozdulás Székelyföld határainak kivilágításáért

Székelyudvarhely

Erdély-szintű megmozdulás Székelyföld határainak kivilágításáért

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumi tagjai a székelyudvarhelyi megmozduláson

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA